Společenství škol:
Mateřská škola
Základní škola
Gymnázium
Střední odborná škola
Univerzita
Kurzy
Konference
Lidský kapitál a investice
do vzdělání
XXIII. ročník mezinárodní vědecké konference
 

Ročník 2013

Petr Matějů: Vzdělání je legitimací k povolání.

16. ročník mezinárodní vědecké konference Lidský kapitál a investice do vzdělání

Konference Lidský kapitál a investice do vzdělání se konala již tradičně na půdě Vysoké školy finanční a správní dne 10. října 2013 v Kongresovém centru Antona Siekela. Zahájení se zhostila rektorka univerzity Bohuslava Šenkýřová. V dopoledním tematickém bloku Kompetence a vzdělanostní nerovnosti – hlavní výsledky z projektu OECD PIAAC, který moderoval odborný garant konference Radim Valenčík, vystoupili se svými příspěvky P. Matějů: Formování lidského kapitálu: sociální původ, pohlaví, vzdělání a kompetence ve světle nových dat; J. Večerník, M. Mysíková, P. Matějů: Kompetence: chybějící článek ve vysvětlení příjmové diferenciace v ČR; P. Anýžová: Vývoj vzdělanostních nerovností v ČR ve světle dat z projektů OECD SIALS A PIAAC; N. Simonová, T. Katrňák, L. Fónadová: Od diferenciace k diverzifikace: test teorií maximálně udržované nerovnosti a efektivně udržované nerovnosti v českém středním vzdělávání v první dekádě 21. století.

Postupně proběhly dvě anglické sekce, které moderovala I. Jindřichovská a současně vystoupila spolu s dalšími přednášejícími. Zajímavé příspěvky na témata Reformy v oblasti vzdělání v kontextu reforem dalších systémů sociálního investování a sociálního pojištění v ČR a dalších zemích, Jak financovat vysoké školy? Se školným nebo bez školného? Je školné zločin na mladých lidech nebo záchrana vysokého školství? Co je a co není školné? prezentovala v odpoledních sekcích celá řada odborníků včetně akademiků z Vysoké školy finanční a správní.

V průběhu dne se konala tisková konference. Celá akce měla velký mediální ohlas u odborné i laické veřejnosti.

RTF Přehled medializace konference, 350 kB

 

Fotogalerie (57 snímků)

 

Partneři

Partneři:

 

 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group  

 

 

Mediální partneři:

        Lidové noviny   MF Dnes

Sborník Lidský kapitál 2013

Lidský kapitál a investice do vzdělání / Human Capital and Investment in Education. Praha, 10. října 2013 / Prague, October 10th 2013. Sborník z 16. mezinárodní vědecké konference /  Proceedings of The 16th International Scientific Conference. Ed. VALENČÍK, Radim. Druhé vydání. [online]. Praha: VŠFS, 2013. ISBN 978-80-7408-085-2. Ke stažení zde:

 

Materiály z konference


Warning: filesize(): stat failed for ../prilohy/konference/lk_2013_weidnerova.pdf in D:\Inetpub\webs\1284_web\www\2017\system\inc\funkce.inc.php on line 1103

Warning: filesize(): stat failed for ../prilohy/konference/sbornik_1.pdf in D:\Inetpub\webs\1284_web\www\2017\system\inc\funkce.inc.php on line 1103
(c) 2003-2020 Vysoká škola finanční a správní, a.s., Estonská 500, Praha 10, 101 00 administrace