Společenství škol:
Mateřská škola
Základní škola
Gymnázium
Střední odborná škola
Univerzita
Kurzy
Konference
Lidský kapitál a investice
do vzdělání
XXIII. ročník mezinárodní vědecké konference
 

Ročník 2005

Ve dnech 20. – 21. září 2005 se pod záštitou Ing. Jiřího Paroubka, předsedy vády ČR, uskutečnil již 8. ročník této konference. Součástí konference byla prezentace výsledků projektu základního výzkumu podporovaného Grantovou agenturou ČR Efektivnost investování do lidského kapitálu; vedoucím řešitelského týmu a zároveň odborným garantem konference je Doc. Radim Valenčík, CSc.

V průběhu výzkumu dospěli členové týmu k závěru, že s růstem role vzdělání ve společnosti roste i význam produktivních složek spotřeby domácností. Přitom vývoj a kultivace kapitálového trhu napomáhají vytvořit podmínky, za nichž přístup ke vzdělání není omezen příjmovou či majetkovou situací domácností. Hlavní oblastí, kde k tomu dochází, je financování vysokého školství. Role kapitálového trhu při financování investic do nabývání lidského kapitálu se rozšiřuje i do dalších oblastí a umožňuje řešit problém efektivnosti a rovnosti. Tento proces však naráží na určité bariéry v podobě působení rivalitních sociálních sítí, které působí proti výše uvedenému směru vývoje kapitálového trhu. Jak vidno, pojí se s tematikou lidského kapitálu celá řada otevřených problémů; cílem konference proto je poskytnout prostor k diskusi a přiblížit se k jejich řešení.

PDF Sborník z konference 2005, 2.4 MB
 

Ročník 2004

V roce 2004 se konal 7. ročník mezinárodní konference s názvem Lidský kapitál a investice do vzdělání, tematicky zaměřený na problematiku:
- znalostní společnost
- sociální kapitál a sociální sítě 
- profil absolventů vysokých škol a absolventské sítě

Konference se konala v Praze dne 22. září 2004 v Kongresovém centru České národní banky a 23. září 2004 pokračovala v aule na Vysoké škole finanční a správní.

Záštitu nad konferencí převzalo hlavní město Praha společně s místopředsedou české vlády Ing. Martinem Jahnem. Mezi přednášejícími byli špičkoví odborníci ze státních orgánů, vzdělávacích institucí, vysokých škol, vládních agentur i úspěšných firem.

PDF Sborník z konference 2004, 3.1 MB
 

Ročník 2003

PDF Sborník z konference 2003, 3.4 MB

 

(c) 2003-2020 Vysoká škola finanční a správní, a.s., Estonská 500, Praha 10, 101 00 administrace