Společenství škol:
Mateřská škola
Základní škola
Gymnázium
Střední odborná škola
Univerzita
Kurzy
Konference
Lidský kapitál a investice
do vzdělání
XXIII. ročník mezinárodní vědecké konference
 

Ročník 2009

Dne 13. října 2009 se konala 12. mezinárodní vědecká konference s názvem
Lidský kapitál a investice do vzdělání:
Reforma vysokého školství z pohledu teorie her

Konference proběhla v místnosti E 230 na adrese Estonská 500, 101 00 Praha 10. 

Téma

Dvanáctý ročník měl především pracovní charakter. K profilování obsahu bylo využito tří navazujících grantů GA ČR – Efektivnosti investování do lidského kapitálu (řešeno v létech 2003-2005), Investování do sociálního kapitálu a efektivnost (řešeno v letech 2006-2008) a Teorie redistribučních systémů (řešeno v letech 2009-2011).

Konference se soustředila na otázky:
1. Kdo jsou hráči v procesu přípravy a realizace reforem v oblasti terciárního vzdělávání?
2. Jaké sledující cíle a jaké používají strategie?
3. Kdo v současné době vyhrává a kdo prohrává, kdo co získal a kdo co ztratil, kdo může získat a komu hrozí ztráta?
4. Co či kdo ještě může vstoupit do hry a ovlivnit výsledek?

Odborným garant

doc. Radim Valenčík, CSc.

Materiály z konference

PDF Sborník z konference 2009, 652 kB

 

Přípěvky 

MS Word Jan Fiala, Martina Fialová, 103 kB

MS Word Edita Fišerová, 39 kB

MS Word Jana Kuřetová, Otakar Němec, 246 kB

MS Word Ing. Václav Leinweber MBA, 27 kB

MS Word  Ing. Bc. Jiří Mihola, CSc., 95 kB

MS Word Bohuslav Sekerka, 46 kB

MS Word Bohumír Štědroň, Jana Halířová, Jan Svatoš, 724 kB

MS Word Petr Wawrosz, 55 kB

MS Word Ladislav Žák, 194 kB

 

Prezentace

MS Word Čechák, 50 kB

Bída evropských vysokých škol má jméno Boloňa

MS PowerPoint Čechák, 80 kB

Bída evropských vysokých škol má jméno Boloňa

MS Word Fiala, Fialová, 99 kB

Lidské zdroje a technostres

MS PowerPoint Fiala, Fialová, 2 MB

Lidské zdroje a technostres

MS PowerPoint Fišerová, 147 kB

Lidský kapitál aneb o Člověku

MS Word Fišerová, 42 kB

Interpretace lidského kapitálu podle Geryho Beckera

MS PowerPoint Halířová, 514 kB

Systémové aspekty technologického vývoje a lidského činitel

MS Word Heissler, 80 kB

Náprava veřejného stavu má se začínati od škol

MS Word Hrnčíř, Leinweber, Preiningerová, 40 kB 

Financování investičních celků jako podpora rozvoje průmyslu v ČR a EU

MS PowerPoint Hrnčíř, Leinweber, Preiningerová, 222 kB

Teorie her a redistribuční systémy v praxi

MS Word Kuřetová, Němec, 232 kB

Role státu a podniků v reformě vzdělávání směrem ke konkurenceschopnosti

MS Word Leinweber, 31 kB

Financování investičních celků jako podpora rozvoje průmyslu v ČR a EU

MS PowerPoint Leinweber, 97 kB

Lidský kapitál a investice do vzdělání

MS Word Valenčík a kol., 4.9 MB

Teorie redistribučních systémů a dešifrování chování člověka

MS Word Maršíčková, 75 kB 

Financování vysokoškolského vzdělávání ve vybraných zemích EU

MS Word Mertl, 108 kB

Vzdělávací politika v kontextu reforem welfare state

MS Word Mihalčinová, 43 kB

Vyjednávání v procesu přípravy a realizace reformy terciálního vzdělávání

MS Word Mihola, 1.1 MB

Dva náměty k reformě vysokého školství ČR, zvyšující zisk všech zúčastněných

MS PowerPoint Mihola, 2.4 MB 

Náměty k reformě vysokého školství ČR, zvyšující prospěch všech zúčastněných

MS Word Pleskot, 26 kB

Vztah sociálního potenciálu a sociálního kapitálu – realizace sociálního potenciálu

MS PowerPoint Pleskot, 61 kB

Problémy sekundárního a terciárního vzdělání v ČR

MS PowerPoint Pleskot, 39 kB 

Otazníky nad terciárním vzděláváním jako předpokladu využití a rozvoje sociálního potenciálu populace

MS Word Sekerka, 44 kB

Náměty pro další výzkum redistribučních systémů

MS Word Šnajdar, 33 kB

Inovativní metody studia

MS Word Stáňa, 37 kB

Paralelní redistribuční systémy

MS Word Štědroň, Halířová, Svatoš, 715 kB

Systémové aspekty technologického vývoje a lidského činitele

MS Word Vávra, 485 kB 

Vývoj počítačového modelu redistribučního systému a jeho možné zařazení do vzdělávacího systému

MS Word Wawrosz, 144 kB

Ekonomická krize, lidský a sociální kapitál

MS PowerPoint Wawrosz, 51 kB

Ekonomická krize, lidský a sociální kapitál

(c) 2003-2020 Vysoká škola finanční a správní, a.s., Estonská 500, Praha 10, 101 00 administrace