Společenství škol:
Mateřská škola
Základní škola
Gymnázium
Střední odborná škola
Univerzita
Kurzy
Konference
Lidský kapitál a investice
do vzdělání
XXIII. ročník mezinárodní vědecké konference
 

Ročník 2007 

Ve dnech 5. – 6. 12. 2007 se konal výroční 10. ročník mezinárodní vědecké konference s názvem:

 
Lidský kapitál a investice do vzdělání: 
 
Od investic do lidského kapitálu k plnému uplatnění schopností člověka
 

Odborný garant konference: doc. Radim Valenčík, CSc. 

První den konference probíhal v Grand Hotelu Bohemia, Králodvorská 4, 110 00 Praha 1 (v blízkosti OD Kotva), druhý den v Podnikatelském centru MČ Prahy 5, Preslova 5, 150 00 Praha 5 (vstup z Náměstí 14. října).

Součástí konference bylo vyhodnocení a kritická oponentura výsledků dosažených v průběhu 10 let a při řešení projektů GA ČR Efektivnost investování do lidského kapitálu (řešený v letech 2003-2005) a Investování do sociálního kapitálu a efektivnost (řešený v letech 2006-2008). Tomu odpovídalo i pojetí obsahového zaměření a program konference, na které mohl každý účastník vystoupit jak s vlastním příspěvkem vztahujícím se k danému tématu, tak s příspěvkem vztahujícím se k rozboru, hodnocení a rozvinutí výsledků dosažených v uplynulém období. Z jednání konference bude vydán sborník, který obdrží každý účastník.

PDF Program konference, 624 kB

Materiály k projektu GA ČR: Investování do sociálního kapitálu a efektivnost

MS Word 1. část materiálů k projektu, 1.2 MB

MS Word 2. část materiálů k projektu, 353 kB

(c) 2003-2020 Vysoká škola finanční a správní, a.s., Estonská 500, Praha 10, 101 00 administrace