Společenství škol:
Mateřská škola
Základní škola
Gymnázium
Střední odborná škola
Univerzita
Kurzy
Konference
Lidský kapitál a investice
do vzdělání
XXIII. ročník mezinárodní vědecké konference
 

Ročník 2006

Hlavní téma: 
Bariéry efektivnosti a konkurenční výhody v globální konkurenci

Bloky:

  1. Zvýšení efektivnosti vzdělávacích procesů - klíč k realizaci reforem sociálně investičních a sociálně pojišťovacích systémů.
  2. Teoretické nástroje analýzy lidského a sociálního kapitálu.
  3. Psychologické, sociální a ekonomické aspekty vytváření sociálních sítí ve firmách, regionech a institucích.

Zaměření vědecké konference navazovalo na výsledky přecházejících osmi ročníků. Na základě toho bylo specifikováno její celkové pojetí a specifikována jednotlivá podtémata, která byla probírána v rámci jednotlivých bloků. Tomu odpovídají i priority, které si zaslouží pozornost. Vycházeli jsme přitom toho, že jak dosavadní jednání na téma lidský kapitál a investice do vzdělání, tak i reálný společenský vývoj potvrdily následující:

  • Nakolik překonáme bariéry efektivnosti v oblasti zvýšení vzdělání, natolik využijeme konkurenční výhody v globální konkurenci.
  • Zvýšení efektivnosti vzdělání je rovněž klíčem k realizaci reforem sociálně investičních a sociálně pojišťovacích systémů, zejména penzijního systému a systému financování zdravotnictví.
  • K analýze lidského a sociálního kapitálu se nabízí řada účinných teoretických nástrojů – ať statistických, sociologických, mikroekonomických, makroekonomických, teorie her apod.
  • Při interdisciplinárním přístupu k problematice využití lidského kapitálu ve firmách, regionech a institucích hrají důležitou roli psychologické, sociální a ekonomické aspekty vytváření sociálních sítí.

(c) 2003-2020 Vysoká škola finanční a správní, a.s., Estonská 500, Praha 10, 101 00 administrace