Finanční trhy 2021

Inovace a udržitelnost

Konference

KATEDRA FINANCÍ Vysoké školy finanční a správní uspořádala ve dnech 27. - 28. května 2021 (on-line prostřednictvím aplikace Teams)

10. mezinárodní konferenci VŠFS

„FINANČNÍ TRHY 2021 –  inovace a udržitelnost”

Záštitu nad konferencí převzal guvernér České národní banky pan Ing. Jiří Rusnok.

Sborník z konference

Sborník / Proceedings, 4 MB

Zaměření konference

Konference se zaměří zejména na prezentaci a diskusi financování investičního rozvoje malých a středních podniků, na rozvoj akciového a dluhopisového trhu včetně východisek pro rozvoj regulovaného trhu s finančními nástroji v rámci Koncepce rozvoje kapitálového trhu v letech 2019 – 2023, době ovlivněné pandemií Covid-19. 

Tradičně počítáme se zaměřením konference na několik hlavních okruhů aktuálních teoretických a praktických problémů, např.:

  • Aktuální tendence vývoje finančního trhu v EU a v ČR.
  • Současný vývoj regulace finančních trhů v EU a její dopad na ČR. 
  • Východiska a možnosti malých a středních podniků z hlediska získávání a posilování investičních zdrojů z českého organizovaného kapitálového trhu v době covidové.
  • Podpora start-upů po roce v současné situaci.
  • Dopady Brexitu na finanční trhy členských zemí EU.
  • Vliv digitalizace a robotizace na finanční trhy.
  • Analýzy infrastruktur finančních trhů v zemích EU a ČR apod.

Příspěvky z konference FT-2021 budou opět uveřejněny ve sborníku, který bude odpovídat požadavkům na registraci ve Web of Science (Clarivate).

místo konání

On-line prostřednictvím aplikace Teams.

Odborní gestoři

doc. RNDr. Petr Budinský, CSc., - hlavní garant

doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.

Ing. Arnošt Klesla, Ph.D.,

Ing. Jana Kotěšovcová, Ph.D.

Organizační výbor

Předseda:

doc. RNDr. Petr Budínský, CSc.

Členové:

doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.

doc. Ing. Vladislav Pavlát, CSc

Ing. Arnošt Klesla, Ph.D

Ing. Jana Kotěšovcová, Ph.D.

Ing. Rudolf Blábolil 

Ing. Bohuslav Šenkýř

Lenka Pokorná

Vědecký výbor konference

Předseda vědeckého výboru:

doc. RNDr. Petr Budínský, CSc. – VŠFS, prorektor pro strategii a mezinárodní vztahy, předseda vědeckého výboru

Členové:

doc. Ing. Peter Árendáš, Ph.D., Ekonomická universita v Bratislavě, Katedra bankovníctva a medzinárodných financií

Ing. Pavla Břečková, Ph.D. – VŠFS, Katedra ekonomiky a managementu, místopředsedkyně představenstva Asociace malých a středních podniků živnostníků ČR

doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. – VŠE, prorektor pro studijní a pedagogickou činnost, Katedra bankovnictví a pojišťovnictví 

prof. UE dr.  hab. Małgorzata Dziembała - Uniwersytet Ekonomiczny w Kartowicach, Katedra Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych

prof. Dr. Ing. Jan Frait – ČNB, VŠFS, Katedra financí

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA – VŠFS, místopředseda vlády ČR, ministr průmyslu a obchodu, ministr dopravy

prof. Ing. Eva Horvátová, Ph.D. – Ekonomická universita v Bratislavě, Katedra bankovníctva a medzinárodných financií

prof. Ing. Božena Chovancová, CSc. - Ekonomická universita v Bratislavě, Katedra bankovníctva a medzinárodných financií

doc. Ing. Jana Kotlebová, Ph.D. – Ekonomická universita Bratislava, Katedra bankovnictví a mezinárodních financí, vedoucí katedry

prof. Ing. Lumír Kulhánek, CSc. – VŠB – Technická universita, Katedra financí

prof. Ing. Petr Musílek, CSc. – VŠE, prorektor pro vědu a výzkum, Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

doc. RNDr. Jarmila Radová Ph.D., - VŠE, Katedry bankovnictví a pojišťovnictví, vedoucí katedry

doc. Ing. Vladislav Pavlát, CSc. – VŠFS, Katedra financí

Ing. Naděžda Petrů, Ph.D. – VŠFS, Katedra ekonomiky a managementu, vedoucí katedry

Mgr. et Mgr. Tomislav Potocký, Ph.D. – VŠFS, proděkan pro pedagogickou činnost Fakulty ekonomických studií, Katedra jazyků, vedoucí katedry

doc. Mgr. Ondřej Roubal, PH.D. – VŠFS, děkan Fakulty ekonomických studií, ředitel Univerzitního výzkumného centra

doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. – VŠFS, proděkan pro výzkum a publikační činnost Fakulty ekonomických studií, Katedra financí, vedoucí katedry

doc. Ing. Michaela Staníčková, Ph.D. – VŠB-Technická univerzita, Katedra mezinárodních ekonomických vztahů

prof. PhDr. Petr Teplý, Ph.D. – VŠE, Katedra bankovnictví a pojišťovnictví

prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. – VŠFS, Katedra financí

prof. US dr hab. Tomasz Wiśniewski – Uniwersytet Szczeciński, Katedra Finansów i Bankowości, Polsko

Hlavní partner

J& Banka

Mediální partneři

Bankovnictví

Ekonomický magazín

Hospodářské noviny

iHned.cz

Partneři

Broker Consulting

Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s.ě

Česká bankovní asociace

Česká fintech asociace

DELOR

AKAT ČR

Česká asociace společností finančního poradenství a zprostředkování

Burza cenných papírů Praha

CRIF

 

Minulé ročníky

Finanční trhy 2023

Finanční trhy 2021

Výstupy z ročníků konference 2011 - 2019 naleznete zde: https://www.vsfs.cz/?id=1343-financni-trhy