Finanční trhy 2023

Role centrálních bank v prostředí vysoké inflace

Konference

KATEDRA FINANCÍ Vysoké školy finanční a správní pořádá 11. mezinárodní vědeckou konferenci

Finanční trhy 2023 – Role centrálních bank v prostředí vysoké inflace

Termín

30. - 31. května 2023

Leták, 5.2 MB

Call for papers

Hybridní forma (online i on-side)

Zaměření konference

Konference se zaměří na prezentace a diskuse o stinných a světlých stránkách inflace, růstu cen jako procesu, úloze centrálních bank, analýze měnové politiky zejména v období růstu inflace a souvislostech vstupu do Evropské měnové unie. A také na postavení centrální banky a otázka nezávislosti České národní banky v ekonomice.

Témata konference

 • Aktuální tendence vývoje finančního trhu v EU a v ČR.
 • Současný vývoj regulace finančních trhů v EU a její dopad na ČR.
 • Východiska a možnosti malých a středních podniků z hlediska získávání a posilování investičních zdrojů z českého organizovaného kapitálového trhu v covidové době.
 • Podpora start-upů v současné situaci.
 • Dopady Brexitu na finanční trhy členských zemí EU.
 • Vliv digitalizace a robotizace na finanční trhy.
 • Analýzy infrastruktur finančních trhů v zemích EU a ČR apod.
 • Hodnocení dopadů inflace na finanční stabilitu, v reálné ekonomice a na finančních trzích.
 • Hodnocení dopadů inflace na finanční instituce.
 • Role centrálních bank.
 • Úvahy o fázi finančního cyklu.
 • Řízení a kontrola rizik v soukromém a veřejném sektoru.
 • Finance, finanční oceňování, finanční řízení.
 • Ekonomika zaměstnaneckých výhod, penzijní plány.
 • Pojišťovnictví a regulace pojištění; vývoj a rizika měnového trhu.
 • Řízení rizikových rizik.

Hlavní důvody, proč se konference účastnit:

 • Účast na naší konferenci posune Váš osobní růst dopředu a nastaví vyšší laťku pro ostatní. Prostřednictvím networkingu můžete získat nový přehled o problémech, které jsou důležité pro váš výzkum.
 • Dostaňte se do správné sítě. Sdružujeme akademiky z různých zemí a poskytujeme jim příležitost k interakci a zároveň jim poskytujeme možnosti rozšířit své profesní sítě a upevnit svá pouta.
 • Všechny materiály, které na konferenci zazní, včetně konferenčního sborníku, budou k dispozici online zdarma, což dává  značnou šanci významně ovlivnit akademický svět.
 • Hybridní konference mají mnoho výhod, včetně toho, že jsou cenově dostupné, praktické, časově nenáročné a snadno dostupné (navíc s přístupem ke každému ke každému zasedání konference).

Konference se koná pod záštitou guvernéra České národní banky pana Ing. Aleše Michla, Ph.D. a ministra financí ing. zbyňka stanjury

Hybridní místo konání

Odkaz na webinář MS Teams obdržíte několik dní před konferencí na Váš poskytnutý e-mail.

Struktura příspěvku

Struktura příspěvku je závazná k přijetí, a to v následující podobě:

 • Název příspěvku
 • Jméno autora a spoluautorů (bez titulů akademických titulů)
 • Abstrakt (zde vysvětlete cíl příspěvku, metodologii a hlavní výsledky)
 • Klíčová slova
 • JEL klasifikace
 • Text příspěvku (musí odpovídat struktuře vědeckého článku: úvod, teoretická řešení, cíle a metodologie, výsledky, diskuse, závěr)
 • Seznam literatury
 • Údaje o autorech (jméno včetně akademických titulů, pracoviště, e-mailová adresa)
 • Jazyk konference: angličtina
 • Kontaktní informace

Vzor příspěvku je ke stažení zde:

Šablona příspěvku, 36 kB

Sborník z konference

Příspěvky z konference FT-2023 budou opět uveřejněny ve sborníku, který bude odpovídat požadavkům na registraci ve Web of Science (Clarivate).

Sborník konference bude mít přiděleno mezinárodní standardní číslo knihy (ISBN) a identifikátor knihovny (UDC). Všichni účastníci obdrží certifikát o účasti. Sborník z konference bude k dispozici na webových stránkách univerzity: https://www.vsfs.cz/financnitrhy

Termíny a registrace

Registrace na konferenci: ZDE

Uzávěrka přihlášek: 5. dubna 2023

Termín odevzdání celého příspěvku: 5. dubna 2023

Termín pro oznámení autorů přijatých příspěvků: 15. května 2023

Program konference

1. DAY – May 30, 2023 Congress center VŠFS

+ online/ Link: https://shorturl.at/gjzG6

08.00 – 08.30 Participants registration
08.30 – 09.15

Opening of the Financial Markets 2023 conference

Assoc. Prof. RNDr. Petr Budinský, CSc., VŠFS, vice-rector for strategy and international relations
Assoc. prof. Ing. Eva Zamrazilová, Ph.D., CNB Deputy Governor
Keynote speaker

09.15 – 10.45

I. panel - The role of fiscal and monetary policy in a high inflation environment. Host:  Lenka Dupáková , Ph.D..

The panel will feature:
Assoc. prof. Ing. Zdeněk Tůma, CSc. – former governor of the CNB, current chairman of the ČSOB supervisory board
Tomáš Nídetzký - former deputy governor of the CNB, current director general of the National Development Bank
Prof. Michael G. Arghyrou, - State secretary at the Greek Ministry of Finance. (online)
Jan Skopeček, Ph.D. – Member of the Chamber of the Deputies of the Czech Republic
Vilém Valenta, Ph.D. - Senior team Lead Economist from European Central Bank

10.45 – 11.00 Coffee break
 11.00 – 12.00

II. panel. Host: Teymur Akhundov

The panel will feature:
Jiří Šindelář, Ph.D. - Chairman of the Board of Czech Association of Financial Consulting and Mediation Companies and Chief Executive Officer at MONECO investment company
Assoc. Prof. RNDr. Petr Budinský, CSc. - Member of the Board and Vice-rector at University of Finance and Administration
Jan Bureš - Chief Economist of Patria Finance
Marek Černoch - Executive Director ot Czech Association of Financial Consulting and Mediation Companies (ČASF)

12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 14.30

III. Workshop – ESG supervision and risk management. Host: Eva Kostikov, Ph.D.

The panel will feature:
Eduardo Pereiras Navas - Senior Manager, Banking Supervision at Malta Financial Services Authority (online)
Stacy Renecke – Senior Analyst, Banking Supervision at Malta Financial Services Auhority (online)
Jaroslav Volmut – Senior Risk management Analyst at Ernst and Young
Štěpán Hájek - Analyst of financial markets of X-Trade Brokers DM S.A

14.00 – 14.15 Prof. Dr. Alain Aimé Ndedi -  College of Entrepreneurship and Small Business Management, president, Cameroon, Nigeria (online)
Title: Framework in dealing with high inflation in Africa.
Keynote speaker
14.15 – 14.30 Andrej Hano – CEO of the Birdwingo,
Title: The Current Landscape of Retail Stock Investing in Europe: Examining the Causes of Limited Participation
Keynote speaker
14.30 – 14.45 Coffee break
14.45 – 15.00

I. Block. Congress center. Host: Eva Kostikov, Ph.D., Teymur Akhundov

Linus Holzmann - How do Machine Learning and Big Data affect the insurance sector

15.00 – 15.15 Felix Florian Balz - Examination of Macroeconomic Consequences of Real Estate Price Booms in a low-interest rate environment in Germany
15.15 – 15.30 PhDr.Ladislava Knihová, Ph.D., MBA - ESG As a Source of Innovations
15.30 – 15.45 Joanna Błach, Ph.D.  - Is European Union Policy for sustainable finance effective in driving corporate decarbonization in countries heavily dependent on fossil fuels? (online)
15.45 – 16.00 Jenna Huppertz - The Macroeconomic Effects of Private Equity and Venture Capital
16.00 – 16.15 Coffee break
16.15 – 16.30 Jan Vogt - Managerial market timing: How is the playground for making use of a superior information set? A comparison of U.S., German financial, ad-hoc reporting regulations, and insider laws.
16.30 – 16.45 Matthias Buschhaus - Macroeconomic development of tax revenues in Germany
16.45 – 17.00 Jiří Slanina - Analysis of the concentration of non-life insurance markets for selected European countries
17.00 – 17.15 Felix Florian Balz - The risk of an emerging real estate price bubble following the global economic crisis in 2008 and the subsequent massive real estate price increases in Germany
17.15 – 17.30

Azra Muratovic - How Mergers and Acquisitions increase the performance of Banks in the EU: Evidence from the ECB (online)

17.30 – 18.00

Final discussion, evaluation and conclusion of the first day

2. DAY – May 31, 2023 Congress center VŠFS

+ online/ Link: https://shorturl.at/gjzG6

08.30 – 09.00 Participants registration
 09.00 – 09.15 Opening of the second day of the conference – Hosts: Andrea Tomášková, Ph.D.
09.15 – 09.30 Frederik Schröder - Methods for Calculating Real Estate Value at Risk
09.30 – 09.45 Dennis C.Tale - The impact of demographic development on public pension expenditure in Germany in comparison with OECD countries (online)
09.45 – 10.00 Vladimír Petrík - Influencers on YouTube and Investment Advice: Thin Regulatory Ice and Potential Threat for First-Time Investors in Czech Republic
10.00 – 10.15 Eleonora Salzmann - Are sustainability-linked derivatives "fashion" trends or new types of financial products? Overview of a current European market
10.15 – 11.00 Coffee break
11.00 – 11.15 Robert Laskowski - The Online Price Index A New Approach to Measuring Inflation (online)
11.15 – 11.30 Wolfgang Kloppenburg  - 9-Euro-Ticket and Introduction of a 49-Euro-Ticket (online)
11.30 – 11.45 Zdeněk Truhlář - Impact of inflation targeting on the average gross wage indicator (online)
11.45 – 12.00 Jannik Schumann - A literature review on inflation and households Assets returns (online)
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 13.15 Beata Sadowská, Ph.D. And Co-author Adam Lulek, Ph.D Risks and risk management (online)
13.15 – 13.30 Bastian Schulz Behavioral Biases and its influence on investment decisions of German investors (online)
13.30 – 13.45 Barbora Marie TocháčkováRisks and benefits of crowdfunding: literature review (online)
13.45 – 14.00 Coffee break
14.00 – 14.15 Tobias BücherImpact on Commercial Banks‘ Credit Risks caused by ECB‘s Negative Interest Rate Policy (online)
14.15 – 14.30 Katrin SteyerCitizens‘ Allowance Reform in Germany – an Opportunity for Women or a Threat to Public Finances (online)
14.30– 14.45 Keanu Niclas Moseler Real Estate Market Development in Germany’s Top – 7 Cities from 2017 to 2022
14.45 – 15.00 Alexander Hütteroth Correlation between Central Banks Pandemic Policy and Equity Market Performance in the US and Europe (online)
15.00 – 15.15 Davit Sikharulidze, Ph.D.Shadow banking system and financial stability in Georgia (online)
15.15 – 15.30 Final discussion, evaluation and conclusion of the second day

Své dotazy můžete pokládat zde (před nebo během akce): https://shorturl.at/dmwFZ

slido

Organizátoři konference

doc. RNDr. Petr Budinský, CSc.

doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D.

Ing. Eva Kostikov, Ph.D.

Ing. Andrea Tomášková, Ph.D.

Ing. Teymur Akhundov

Vědecký výbor konference

Předseda vědeckého výboru:

doc. RNDr. Petr Budinský, CSc. - VŠFS, prorektor pro strategii a mezinárodní vztahy, Česká republika

Členové:

 1. doc. Ing. Peter Árendáš, Ph.D. – Katedra bankovníctva a medzinárodných financií, Ekonomická universita v Bratislavě, Slovensko
 2. Assoc. Prof. UE dr hab. Joanna Błach, Department of Corporate Finance and Insurance, Faculty of Finance, University of Economics in Katowice, Polsko
 3. Judit Csákné Filep, PhD - Budapest Business School,  Budapest LAB – Office for Entrepreneurship Development, Director for Research, Maďarsko
 4. prof. dr hab. Monika Foltyn-Zarychta, University of Economics in Katowice, Polsko
 5. prof. JUDr. Ľubomír Čunderlík, PhD. - Právnická fakulta, Katedra finančného práva, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovensko
 6. Prof (Dr) A. Chamaru De Alwis, PhD, MSC, BSc,  Faculty of Commerce  and Management Studies, University of Kelaniya, Sri Lanka
 7. prof. dr hab. Bogusława Drelich-Skulska - Wroclaw University of Economics and Business, Vice-Rector for Accreditation and International Cooperation, Department of International Economic Relations, Polsko
 8. Ada Domańska, Ph.D., Maria Curie-Sklodowska University Lublin, Polsko
 9. doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. – Vysoká škola ekonomická v Praze, rektor, Česká republika
 10. Assoc. Prof. Hani EL-Chaarani  - Director of Faculty of Business Administration, Beirut Arab University; Ministry Of Education and Higher Education, Quality Assurance; International top leaders and researchers network IBERA, founder, Libanon
 11. prof. Dr. Ing. Jan Frait – Česká národní banka, VŠFS, Katedra financí , Česká republika
 12. Dr Ryszard Gładkiewicz, Chairman of the Board, Polish-Czech Scientific Society, Polsko
 13. Agnieszka Huterska, Ph.D., Nicolaus Copernicus University in Toruń, Polsko
 14. Robert Huterski, Ph.D., Nicolaus Copernicus University in Toruń, Polsko
 15. Ing. Anna Jańska, Ph.D., Maria Curie-Sklodowska University Lublin, Polsko
 16. Dominika Kordela, Ph.D., University of Szczecin, Polsko
 17. Assoc. Prof.  Anna Korzeniowska, Maria Curie-Sklodowska University Lublin, Polsko
 18. Alla Levitskaya, Dr. Habil., prof. univ., Faculty of Economics, Comrat State University, Regional Economic Development Institute, Moldavsko
 19. Adam Lulek, Ph.D., University of Szczecin. Polsko
 20. prof. Ing. Eva Horvátová, Ph.D. – Ekonomická univerzita v Bratislave, Katedra bankovníctva a medzinárodných financií, Slovensko
 21. Chandana Jayawardena, Ph.D., Chartered HRM & Marketer, Attorney at Law, Department of Agricultural Extension, Chair, BoS in Agric Extension, PGIA, University of Peradeniya, Sri Lanka.
 22. Prof. Dr Habil. Leszek Karczewski, Ph.D., The Head of Humanity and Law Department, Faculty of Economy and Management, Opole University of Technology, Polsko
 23. Prof. Vasil Kikutadze, East European University, Tbilisu, Gruzie
 24. Ing. Eva Kostikov, Ph.D., VŠFS, Katedra financí, vedoucí katedry, Česká republika
 25. Ing. Jana Kotěšovcová, Ph.D., University of Finance and Administration, Česká republika
 26. doc. Ing. Jana Kotlebová, Ph.D. – vedoucí katedry, Katedra bankovnictví a mezinárodních financí, Ekonomická univerzita Bratislava, Slovensko
 27. prof. Ing. Lumír Kulhánek, CSc. – VŠB – Technická univerzita, Katedra financí, Česká republika
 28. Prof. Dr. Temur Maisuradze, Head of the Multifunctional Center of Applied Research, Faculty of Business and Engineering, East European University, Tbilisi, Gruzie
 29. Prof. Ruizan Mekvabidze, Social Science, Business, and Law Faculty, Gori State University, Gruzie
 30. Assoc. Prof. Ing. Jan Mertl, Ph.D., University of Finance and Administration,  Česká republika
 31. prof. Ing. Petr Musílek, CSc. – Vysoká škola ekonomická v Praze, prorektor pro vědu a výzkum, Katedra bankovnictví a pojišťovnictví, Česká republika
 32. doc. Dipl. Ing. Monika Naďová Krošláková, PhD., Ekonomická univerzita v Bratislave, zakladateľ Family Business Center, spoluzakladateľ The International Business and Economic Research Academy (IBERA), Slovensko
 33. Prof Dr. Alain Aimé Ndedi, Centre of Entrepreneurship and Small Business Management, president, Cameroon, Nigérie
 34. doc. Ing. Naděžda Petrů, Ph.D. – VŠFS, proděkanka pro výzkum a publikační činnost, Fakulta ekonomických studií, Česká republika
 35. Mgr. et Mgr. Tomislav Potocký, Ph.D. – VŠFS, proděkan pro pedagogickou činnost Fakulty ekonomických studií, Katedra jazyků, vedoucí katedry, Česká republika
 36. doc. RNDr. Jarmila Radová Ph.D., - VŠE, Prorektor pro vědu a výzkum, Katedry bankovnictví a pojišťovnictví, Česká republika
 37. doc. Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D. – VŠFS, prorektor pro výzkum a vývoj, Fakulty ekonomických studií, ředitel Univerzitního výzkumného centra, Česká republika
 38. assoc. prof. Luc Salemans, University of applied sciences Hogeschool INHolland, Holandsko
 39. Beata Sadowska, Ph.D., University of Szczecin, Polsko
 40. Prof. Seval Kardeş Selimoğlu - Anadolu university, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Department of Business Administration, Turecko
 41. Prof. Shi Chao, Ph.D., Deputy Director of the Academic Affairs Office, Changchun University of Finance and Economics, Čína
 42. Assoc. Prof.  Shota Shaburishvili. Ivane Javakhishvili Tbilisi State University, Gruzie
 43. doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. – VŠFS, děkan Fakulty ekonomických studií, Česká republika
 44. David Sikharulidze, PhD - Head of Department of Scientific Research and Development, East European University, Gruzie
 45. Assoc. prof. dr. Izolda Skruibyte at Higher Education Institution, Klaipedos valstybine kolegija, Lithuania
 46. Roman Śmietański, PhD - Opole University of Technology, Faculty of Economics and Management, Director of the Office of the Honorary Consul of the Czech Republic in Opole, Polsko
 47. doc. Ing. Michaela Staníčková, Ph.D. – VŠB-Technická univerzita, Katedra mezinárodních ekonomických vztahů, Česká republika
 48. Prof.  Nina Stępnicka, Jan Kochanowski University, Polsko
 49. Assoc. Prof. dr. Radmila Suzić, Department of Anglistics, Faculty of Business in Belgrade Singidunum University, Srbsko
 50. Prof. Piotr Szczypa, Warsaw University of Technology. Warsaw, Polsko
 51. Ing. Andrea Tomášková, Ph.D. – VŠFS, Katedra financí, zástupce vedoucí katedry, Česká republika
 52. prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc. – VŠFS, Katedra financí, Česká republika
 53. Prof. US dr hab. Tomasz Wiśniewski – University of Szczecin, Department of Finance and Banking, Polsko
 54. Assoc. prof. Xu Chuanqi, Assistant dean of International Economy and Trade institute, Changchun University of Finance and Economics, Čína
 55. Prof. Robert Zajkowski, Maria Curie-Sklodowska University Lublin, Polsko
 56. Piotr Zasępa, Ph.D., Jan Dlugosz University in Czestochowa, Polsko

Kontaktní osoba

Eva Kostikov

eva.kostikov@vsfs.cz

Hlavní partner

OVB

Mediální partner

Bankovnictví

Minulé ročníky

Finanční trhy 2023

Finanční trhy 2021

Výstupy z ročníků konference 2011 - 2019 naleznete zde: https://www.vsfs.cz/?id=1343-financni-trhy