Školné pro akademický rok 2014/2015

Výše školného:

55.000,- Kč za jeden rok prezenčního studia

55.000,- Kč za jeden rok kombinovaného studia

Bližší informace podává:

Veronika Sluková, 210 088 815, veronika.slukova@vsfs.cz
Jana Čížová, 210 088 815, jana.cizova@vsfs.cz

 

Studentské úvěry:

Školné na VŠFS lze hradit také formou úvěru naší partnerské banky ČSOB.

Informací o studentských úvěrech získáte na studijním oddělení nebo zde.