Školné pro akademický rok 2016/2017

Výše školného:

55.000,- Kč za jeden rok prezenčního studia

55.000,- Kč za jeden rok kombinovaného studia

Bližší informace podává:

RNDr. Pavel Němec
210 088 887  pavel.nemec@vsfs.cz

Studentské úvěry:

Školné na VŠFS lze hradit také formou úvěru naší partnerské banky ČSOB.

Informaci o studentských úvěrech získáte na studijním oddělení nebo zde.