Školné pro akademický rok 2016/2017

Výše školného:

55.000,- Kč za jeden rok prezenčního studia

55.000,- Kč za jeden rok kombinovaného studia

Bližší informace podává:

Tým školného a poplatků

 210 088 815

Studentské úvěry:

Školné na VŠFS lze hradit také formou úvěru naší partnerské banky ČSOB.

Informaci o studentských úvěrech získáte na studijním oddělení nebo zde.