Organizace akademického roku

AKADEMICKÝ ROK 1. 9. 2014 – 31. 8. 2015
   
ZIMNÍ SEMESTR 1. 9. 2014 – 5. 2. 2015
Prezenční studium (výuka 12 týdnů) 29. 9. – 18. 12. 2014
Kombinované studium (víkendová/odpolední výuka) dle aktuálních termínů
Zkouškové období (5 týdnů) 5. 1. – 5. 2. 2015
Prodloužené zkouškové období 9. 2. – 30. 4. 2015
   
LETNÍ SEMESTR 6. 2. – 31. 8. 2015
Prezenční studium (výuka 12 týdnů) 9. 2. – 30. 4. 2015
Kombinované studium (víkendová/odpolední výuka) dle aktuálních termínů
Zkouškové období (5 týdnů) 4. 5. – 6. 6. 2015
Zkouškové období pro studenty, kteří se přihlásili ke SZZ v červnu, je zkráceno o jeden týden.
Prodloužené zkouškové období 8. 6. – 30. 6. 2015
24. 8. – 5. 9. 2015
Dodatečné zkouškové období 1. 7. – 22. 8. 2015
Zkouškové období pro studenty, kteří neukončili studium SZZ v řádném, resp. opravném termínu (červen, resp. srpen 2015) nebo studují v nadstandardní době studia, je zkráceno do 31. 8. 2015.

 

 
Státní závěrečné zkoušky  
Termín pro studenty s nadstandardní dobou studia 29. 10. – 8. 11. 2014
Řádný termín SZZ z Ekonomie pro BSP (B13) a NMSP (N13) 12. 1. – 7. 2. 2015

Opravný termín SZZ z Ekonomie

1. 6. – 6. 6. 2015
Řádný termín SZZ z oborových předmětů pro BSP (B13) a NMSP (N13) 1. 6. – 30. 6. 2015
Opravný termín a termín pro studenty s nadstandardní dobou studia 17. 8. – 29. 8. 2015
Státní závěrečné doktorské zkoušky únor, červen 2015
   
Zápis studentů 1. ročníků prezenčního BSP (Estonská) a NMSP (Vltavská) v Praze 1. 9. 2014

Zápis studentů 1. ročníků kombinovaného BSP v Praze (Estonská)

4. 9. 2014
Zápis studentů 1. ročníků kombinovaného NMSP v Praze (Vltavská) 29. 9. - 30. 9. 2014
Zápis studentů 1. ročníků kombinovaného BSP a NMSP v Kladně 8. 9. 2014
Zápis studentů 1. ročníků prezenčního BSP a NMSP v Mostě 1. 9. 2014
Zápis studentů 1. ročníků kombinovaného BSP a NMSP v Mostě 12. 9. 2014
Zápis studentů 1. ročníku DSP září/říjen 2014
Imatrikulace studentů prezenčního a kombinovaného studia BSP z Prahy a Kladna (Estonská) 4. 9. 2014
Imatrikulace studentů BSP z Mostu 9. 9. 2014
Promoce studentů z Mostu (SZZ červen, srpen 2014) 8. 9. 2014
Promoce studentů z Prahy a Kladna (SZZ červen, srpen 2014) 22. 9. - 26. 9. 2014
Promoce studentů (SZZ listopad 2014 a leden/únor 2015) březen 2015

Doplňující termíny k organizaci akademického roku 2014/2015

Zveřejnění rozvrhu pro zimní semestr 22. 9. 2014
Otevření elektronické přihlášky na SZZ v listopadu 2014 8. 9. – 20. 9. 2014

Odevzdání závěrečné práce pro SZZ v listopadu 2014 na oborové katedře

do 30. 9. 2014
Zveřejnění otázek ke SZZ a SZDZ pro kalendářní rok 2015 30. 9. 2014
Zveřejnění konkrétních termínů pro jednotlivé studenty na SZZ v listopadu 2014 13. 10. 2014

Otevření archivu závěrečných prací pro 3. roč. BSP (B13) a 2. roč. NMSP (N13)

31. 10. 2014
Výběr studijních směrů pro 1. roč. NMSP oborů MK, ŘPPF, VS (N14) 10. 11. – 22. 11. 2014
Začátek a konec sběru předmětové ankety zimního semestru 1. 12. 2014 – 5. 2. 2015
Otevření elektronické přihlášky na SZZ z Ekonomie v lednu/únoru 2015 1. 12. 2014 – 18. 12. 2014
Výběr tématu závěrečné práce pro 2. roč. BSP (B14) a 1. roč. NMSP (N14) 15. 12. – 28. 2. 2015
Zveřejnění rozvrhu pro letní semestr 2. 2. 2015

Zveřejnění studijních plánů pro ak. rok 2015/2016

27. 2. 2015
Otevření elektronické přihlášky na SZZ v červnu 2015 9. 3. – 28. 3. 2015

Výběr volitelných předmětů pro 1. roč. BSP (B15), NMSP (N14) a povinně volitelných předmětů pro 2. roč. BSP (B14) pro akademický rok 2015/2016

30. 3. – 11. 4. 2015
Začátek a konec sběru předmětové ankety letního semestru 1. 4. – 6. 6. 2015
Odevzdání závěrečné práce na oborové katedře na SZZ v červnu 2015 do 17. 4. 2015
Odevzdání zadání závěrečné práce pro 2. roč. BSP (B14) a 1. roč. NMSP (N14) na oborové katedře do 31. 3. 2015
Zveřejnění konkrétních termínů pro jednotlivé studenty na SZZ v červnu 2015 18. 5. 2015
Zveřejnění katalogu předmětů v IS VŠFS pro ak. rok 2015/2016 29. 5. 2015
Vyzvednutí schváleného zadání závěrečné práce na oborové katedře pro 2. roč. BSP (B14) a 1. roč. NMSP (N14) do 26. 6. 2015

Otevření elektronické přihlášky na SZZ v srpnu 2015

1. 7. – 12. 7. 2015
Odevzdání závěrečné práce na oborové katedře na SZZ v srpnu 2015 do 24. 7. 2015
Zveřejnění konkrétních termínů pro jednotlivé studenty na SZZ v srpnu 2015 5. 8. 2015