Organizace akademického roku

AKADEMICKÝ ROK 1. 9. 2013 – 31. 8. 2014
   
ZIMNÍ SEMESTR 1. 9. 2013 – 13. 2. 2014
Prezenční studium (výuka 12 týdnů) 30. 9. – 19. 12. 2013
Kombinované studium (víkendová/odpolední výuka) dle aktuálních termínů
Zkouškové období (6 týdnů) 2. 1. – 13. 2. 2014
Prodloužené zkouškové období 14. 2. – 10. 5. 2014
   
LETNÍ SEMESTR 14. 2. – 31. 8. 2014
Prezenční studium (výuka 12 týdnů) 17. 2. – 10. 5. 2014
Kombinované studium (víkendová/odpolední výuka) dle aktuálních termínů
Zkouškové období (4 týdny) 12. 5. – 7. 6. 2014
Zkouškové období pro studenty, kteří se přihlásili ke SZZ v červnu, je zkráceno o jeden týden.
Prodloužené zkouškové období 9. 6. – 30. 6. 2014
25. 8. – 6. 9. 2014
Dodatečné zkouškové období 1. 7. – 22. 8. 2014
Zkouškové období pro studenty, kteří neukončili studium SZZ v řádném, resp. opravném termínu (červen, resp. srpen 2014) nebo studují v nadstandardní době studia, je zkráceno do 31. 8. 2014.
   
Státní závěrečné zkoušky  
Termín pro studenty s nadstandardní dobou studia 29. 10. – 6. 11. 2013
Řádný termín SZZ z Ekonomie pro BSP (B12) a NMSP (N12) 20. 1. – 15. 2. 2014
Opravný termín SZZ z Ekonomie 2. 6. – 7. 6. 2014
Řádný termín SZZ z oborových předmětů pro BSP (B12) a NMSP (N12) 2. 6. – 30. 6. 2014
Opravný termín a termín pro studenty s nadstandardní dobou studia 18. 8. – 30. 8. 2014
Státní závěrečné doktorské zkoušky únor, červen 2014
   
Zápis studentů 1. ročníků prezenčního BSP (Estonská) a NMSP (Vltavská) v Praze 30. 8. 2013
Zápis studentů 1. ročníků kombinovaného BSP v Praze (Estonská) 5. 9. 2013
Zápis studentů 1. ročníků kombinovaného NMSP v Praze (Vltavská) 23. – 25. 9. 2013
Zápis studentů 1. ročníků kombinovaného BSP a NMSP v Kladně 5. 9. 2013
Zápis studentů 1. ročníků prezenčního BSP a NMSP v Mostě 30. 8. 2013
Zápis studentů 1. ročníků kombinovaného BSP v Mostě 11. 9. 2013
Zápis studentů 1. ročníků kombinovaného NMSP v Mostě 6. 9. 2013
Zápis studentů 1. ročníku DSP září/říjen 2013
Imatrikulace studentů prezenčního a kombinovaného studia BSP z Prahy a Kladna (Estonská) 12. 9. 2013
Imatrikulace studentů BSP z Mostu 11. 9. 2013
Promoce studentů z Mostu (SZZ červen, srpen 2013) 9. 9. 2013
Promoce studentů z Prahy a Kladna (SZZ červen, srpen 2013) 16. 9. – 20. 9. 2013
Promoce studentů (SZZ listopad 2013 a leden/únor 2014) březen 2014

Doplňující termíny k organizaci akademického roku 2013/2014

Zveřejnění rozvrhu pro zimní semestr 23. 9. 2013
Elektronická přihláška na SZZ v listopadu 2013 2. 9. 2013 – 23. 9. 2013
Odevzdání závěrečné práce na SZZ v listopadu 2013 do 30. 9. 2013
Zveřejnění otázek ke SZZ a SZDZ pro kalendářní rok 2014 30. 9. 2013
Zveřejnění data účasti studentů na SZZ v listopadu 2013 15. 10. 2013
Otevření archivu závěrečných prací pro 3. roč. BSP (B12) a 2. roč. NMSP (N12) 31. 10. 2013
Výběr studijních směrů pro 1. roč. NMSP oborů MK, ŘPPF, VS (N13) 11. 11. – 24. 11. 2013
Začátek a konec sběru předmětové ankety zimního semestru 1. 12. 2013 – 13. 2. 2014
Elektronická přihláška na SZZ z Ekonomie v lednu/únoru 2014 od 2. 12. 2013
Výběr tématu závěrečné práce pro 2. roč. BSP (B13) a 1. roč. NMSP (N13) 2. 1. – 31. 3. 2014
Zveřejnění rozvrhu pro letní semestr 7. 2. 2014
Zveřejnění studijních plánů pro akademický rok 2014/2015 28. 2. 2014
Elektronická přihláška na SZZ v červnu 2014 10. 3. – 30. 3. 2014
Výběr volitelných předmětů pro 1. roč. BSP (B14), NMSP (N13) a povinně volitelných předmětů pro 2. roč. BSP (B13) pro akademický rok 2014/2015 31. 3. – 13. 4. 2014
Začátek a konec sběru předmětové ankety letního semestru 1. 4. – 7. 6. 2014
Odevzdání závěrečné práce na SZZ v červnu 2014 do 18. 4. 2014
Odevzdání zadání závěrečné práce pro 2. roč. BSP (B13) a 1. roč. NMSP (N13) do 30. 4. 2014
Zveřejnění data účasti studentů na SZZ v červnu 2014 19. 5. 2014
Zveřejnění katalogu předmětů v IS pro AR 2014/2015 31. 5. 2014
Vyzvednutí schváleného zadání závěrečné práce na oborové katedře pro 2. roč. BSP (B13) a 1. roč. NMSP (N13) do 27. 6. 2014
Elektronická přihláška na SZZ v srpnu 2014 1. 7. – 13. 7. 2014
Odevzdání závěrečné práce na SZZ v srpnu 2014 do 25. 7. 2014
Zveřejnění data účasti studentů na SZZ v srpnu 2014 8. 8. 2014