Společenství škol:
Mateřská škola
Základní škola
Gymnázium
Střední odborná škola
Univerzita
Kurzy
 

Záměr konference

Manažeři nebo vlastníci středně velkých firem, které úspěšně prošly nebo procházejí jednou z největších ekonomických krizí posledních desetiletí budou nuceni, poté co krize odezní, změnit mnohé, doposud zažité mechanismy v řízení podniků. Světová krize a s ní spojené problémy s poklesem zákaznické poptávky (a v důsledku též úvěrování), naplno odhalila mnohé nedostatky v řízení jednotlivých procesů uvnitř firem i v řízení vztahů se zainteresovanými skupinami (zákazníci, banky, stát, dodavatelé, zaměstnanci).

Je nepochybné, že se podniky, malé a střední nevyjímaje, budou muset z krize nejen poučit, ale vyvodit takové závěry, které je v budoucnu daleko lépe připraví na neočekávané turbulence na trzích.

Z tohoto důvodu považujeme téma konference za vhodně načasované, účastníci konference budou mít příležitost seznámit se s pohledem na změny v řízení podnikových procesů jednak krizových manažerů, dále bankéřů a v neposlední řadě i manažerů firem, kteří krizí úspěšně prošli. Praktické zkušenosti budou na konferenci konfrontovány s názory akademického prostředí, které rovněž musí přizpůsobit moderní výuku řízení podniků novým skutečnostem, které ze světové ekonomické krize vyplynuly.

(c) 2010 Vysoká škola finanční a správní, a.s., Estonská 500, Praha 10, 101 00 administrace