Skip to main content

布拉格金融管理大学
布拉格 | 卡罗维发利市 | 眸色特市

为什么要和我们一起学习?

新的经过论证的学习课程

新的经过论证的学习课程

将帮助您找到一份好工作。
布拉格金融管理大学

布拉格金融管理大学

在我们的大学中,您将找到有实践背景的专业人士和学者。
在布拉格获得美国工商管理硕士毕业证。

在布拉格获得美国工商管理硕士毕业证。

与西雅图城市大学合办的国际课程计划。
布拉格金融管理大学

布拉格金融管理大学

已被列入中国政府推荐的捷克高校名单。
Business Superbrands 2021

BEST BRAND UNIVERSITY

The University of Finance and Administration (VŠFS) has been granted a prestigious Czech Business Superbrands 2021 award.

您将要学习哪些专业?

英语授课专业

经济与管理  (学士、硕士)

Academic degree: Bc., Ing.
Form of study: full-time
Study center: Prague

What will you learn?

 • Domestic and international corporate and business environment
 • Basics of accounting, corporate management, company marketing
 • Domestic and international business
 • Basics of legal and management skills required for your own private business and for launching start-ups
 • Effective work with information and modern presentation software

Profile Subjects (Bc.)

 • Business Model
 • Macroeconomics
 • Microeconomics
 • Corporate Management

Profile Subjects (Ing.)

 • Financial and Strategic Corporate Management
 • Management Economics
 • Macroeconomics
 • Marketing Corporate Management
 • Microeconomics
 • Controlling

What will your career options be?

 • Management positions in marketing, financial and corporate management
 • Banks, insurance companies, financial and investment sector
 • Business and production companies, organizations providing services, non-profit sector
 • Auditing, accounting companies
 • Domestic and international business
营销传播  (学士、硕士)

Academic degree: Bc., Mgr.
Form of study: full-time
Study center: Prague

What will you learn?

 • Skills required for jobs in marketing, media and advertising
 • Modern trends in the area of marketing support and direct marketing
 • Creative writing and audio-visual production in public relations
 • Most frequently used marketing techniques and procedures
 • Effective use of social media in marketing communication

Profile subjects (Bc.)

 • Macroeconomics
 • Marketing
 • Microeconomics
 • Psychology in Marketing Communication
 • Public Relations
 • Sociology

Profile Subjects (Mgr.)

 • CSR Reporting and Media
 • Global Marketing
 • Macroeconomics
 • Media and Culture
 • Microeconomics
 • Sociology of Marketing Communication
 • Psychology of Customer Behaviour

What will your career options be?

 • Marketing, PR and media agencies
 • Corporate departments of marketing, external relations and communication with public
 • Management positions in specialised media and news servers
 • Sales and distribution departments publishing houses
 • Spokesperson in corporations or state administration organisations
金融学  (博士)

Academic degree: Ph.D.
Form of study: full-time, part-time
Study center: Prague

 • The aim of the doctoral (PhD) program of Finance is to prepare graduates for mastering the general methodology of scientific work and to provide them with specialized knowledge, skills and abilities in the area of financial markets and financial institutions, which should result in their original creative practices and research, as well as regular publication activities. All this shall be reflected in an original and innovative dissertation thesis.
 • Standard period of PhD program is 3 years.

Profile compulsory subjects

 • Theory of Financial Markets and Analysis of FM Stability
 • Financial Institutions and FI Management
 • Quantitative Methods of Financial Analysis
 • Methods of Financial Risks Management
 • Macroeconomic Theory and Analysis
 • Methodology of Science

Elective Subjects

 • Derivative Hedging
 • International Financial Relations
 • Theory and Policy of Insurance
 • Theory of Corporate Finance and Controlling
 • Theory of Public Finance
 • Theory and Performance of Currency Policy
线上申请

与西雅图城市大学合办的国际课程计划

学士国际计划  (学士+美国学士))

Academic degree: BSBA + Bc.
Form of study: full-time, part-time
Study center: Prague

What combination of programs you can choose?

 • Economics and Management + BSBA (Management Emphasis)
 • Marketing Communication + BSBA (Management Emphasis)

Profile BSBA courses

 • English Composition
 • Business Communications
 • Managing Organizational Systems and Complexity
 • Technology and Operations Management
 • Fundamentals of AI
 • Organizational Behaviour and Leadership
 • Business Analytics for Decision Making
 • Business Dynamics
 • Artificial Intelligence (AI) Business Applications
 • Financial Accounting
 • Strategic Management
 • College Algebra (for Marketing Communication students only)
硕士国际计划 (硕士+美国硕士)

Academic degree: MBA + Ing./Mgr.
Form of study: full-time, part-time
Study center: Prague

What combination of programs you can choose?

 • Economics and Management + MBA with Global Management Emphasis
 • Economics and Management + MBA with Finance Emphasis
 • Marketing Communication + MBA with Marketing Emphasis
 • other combinations are also possible (upon individual consultation)
美国工商管理硕士

Academic degree: MBA
Form of study: part-time
Study center: Prague

What will you learn?

The Master of Business Administration prepares you to lead, manage and grow diverse organizations or your own companies. You can customize the program to your personal career goals through our emphasis areas, which include Management, Marketing and Finance.

Business Core Courses

 • Essentials of Business Management
 • Global Business Communications and Research
 • Applied Managerial Economics
 • Project Management and Prioritization
 • Law for Global Business
 • People and Systems in Organizations
 • Applied Marketing
 • Managerial Accounting
 • Managing with Technology
 • Strategic Financial Management
 • Business Operations
 • Business Strategy

Emphasis Courses

Management

 • International Business
 • High-Performing Global Teams
 • International HR Management
 • European Union

Marketing

 • Marketing Communications
 • Strategic Brand Creation and Management
 • Consumer Behaviour
 • Marketing Metrics

Finance

 • Quantitative Methods and Economics for Finance
 • Capital Management and Fixed Income
 • Equity, Derivatives and Alternatives
 • Ethics and Portfolio Management

What will your career options be?

Actuary, Auditor, Brokerage Specialist, Company Owner, Contract Specialist, Event Manager, Financial Specialist, Financial Manager, Head of Sales Department, HR Specialist, Lawyer, Marketing Specialist, Operation Research Analyst, Senior Accountant, Tax Advisor

捷课语授课专业

应用信息学  (学士、硕士)

Název: Aplikovaná informatika
Dosažený titul: Bc., Mgr.
Studijní forma: prezenční, kombinovaná
Studijní střediska: Praha

Co vás naučíme:

 • řešení projektových a provozních úkolů na pozicích IT specialistů
 • projektování a správě informačních systémů a databází
 • tvorbě internetové aplikace a relační databáze
 • objektově orientovanému programování

Profilové předměty (Bc.)

 • Algoritmy a datové struktury
 • Bezpečnost informací
 • Expertní systémy
 • Objektově orientované programování
 • Počítačová grafika a multimédia
 • Počítačové sítě
 • Principy počítačů
 • Programování
 • Projektování informačních systémů
 • Návrh počítačových her
 • Systémy a modely
 • Úvod do databázových systémů
 • Vývoj internetových a mobilních aplikací

Profilové předměty (Mgr.)

 • Automaty a gramatiky
 • Bezpečnost IS
 • Databázové systémy
 • Dobývání znalostí z databází
 • Manažerské IS
 • Simulace a modelování
 • Softwarové inženýrství
 • Strategie a řízení IS
 • Technologie kryptoměn
 • Výpočetní složitost algoritmů
 • Znalostní inženýrství

Kde se uplatníte:

 • správci sítí a databází, programátoři
 • manažerské pozice v IT bank, pojišťoven, průmyslových a obchodních organizací
 • státní správa a samospráva, poradenské a vývojové firmy
 • soukromé podnikání jako majitelé IT firem
金融学  (学士、硕士、博士)

Název: Finance
Dosažený titul: Bc., Ing., Ph.D.
Studijní forma: prezenční, kombinovaná
Studijní střediska: Praha

Co vás naučíme:

 • vědomostem z investičního a komerčního bankovnictví
 • základům bankovní regulace a dohledu
 • teorii a fungování moderních finančních trhů včetně jejich analýz
 • efektivní komunikaci s klientelou bankovních domů a finančních institucí

Profilové předměty (Bc.)

 • Finanční a investiční matematika
 • Investiční, komerční a centrální bankovnictví
 • Mikroekonomie a Makroekonomie
 • Podnikové finance a daně
 • Pojišťovnictví
 • Regulace a dohled nad finančními institucemi
 • Účetnictví
 • Veřejné finance

Profilové předměty (Ing.)

 • Ekonomika subjektů finančních služeb
 • Finanční investování
 • Finanční řízení podniku
 • Manažerské účetnictví
 • Mikroekonomie a Makroekonomie
 • Moderní bankovnictví
 • Oceňování podniků
 • Právo ve financích a finančních službách
 • Řízení rizik

Kde se uplatníte:

 • specialisté a manažeři bankovního sektoru
 • specialisté finančních oddělení v průmyslu a službách
 • státní správa a samospráva
 • finanční poradenství v komerční a podnikatelské sféře
 • pojišťovací zprostředkovatelé nebo likvidátoři pojistných událostí
经济与管理 (学士、硕士)

Název: Ekonomika a management
Dosažený titul: Bc., Ing.
Studijní forma: prezenční, kombinovaná
Studijní střediska: Praha, Karlovy Vary

Co vás naučíme:

 • porozumět podnikovému a podnikatelskému prostředí v tuzemsku i v zahraničí,
 • základům řízení podniku, řízení financí, marketingu firmy,
 • základům řízení obchodu a metodám efektivního vstupu na zahraniční trhy,
 • základům právních a manažerských dovedností nutných pro vlastní soukromé podnikání a rozjezd startupu,
 • efektivně pracovat s informacemi a s trendovými informačními systémy.

Profilové předměty (Bc.)

 • Manažerské minimum
 • Makro, mikroekonomie
 • Řízení podniku
 • Business model

Profilové předměty (Ing.)

 • Finanční a strategické řízení podniku, řízení inovací a změn
 • Manažerská ekonomika
 • Makro, mikroekonomie
 • Marketingové řízení podniku
 • Řízení rizik, Controlling

Kde se uplatníte:

 • manažerské pozice v marketingu, finančním i podnikovém řízení
 • banky, pojišťovny, finanční a investiční sektor
 • obchodní a výrobní firmy, organizace poskytující služby, neziskový sektor
 • auditorské, účetní firmy
 • domácí a zahraniční obchod
营销传播  (学士、硕士)

Název: Marketingová komunikace
Dosažený titul: Bc., Mgr.
Studijní forma: prezenční, kombinovaná
Studijní střediska: Praha, Most

Co vás naučíme:

 • dovednostem pro působení v marketingovém, mediálním a reklamním průmyslu
 • moderním trendům v oblasti podpory prodeje, přímého marketingu
 • tvůrčí dovednosti v písemné a audiovizuální tvorbě v public relations
 • nejčastěji užívaným marketingovým technikám a postupům
 • efektivní využití sociálních medií v marketingové komunikaci

Profilové předměty (Bc.)

 • Makroekonomie
 • Marketing
 • Mikroekonomie
 • Psychologie v marketingové komunikaci
 • Public Relations
 • Sociologie

Profilové předměty (Mgr.)

 • CSR reportování a média
 • Globální marketing
 • Makroekonomie
 • Media a kultura
 • Mikroekonomie
 • Sociologie marketingové komunikace
 • Psychologie zákaznického chování

Kde se uplatníte:

 • marketingové, PR a mediální agentury
 • podnikové útvary marketingu, vnějších vztahů a komunikace s veřejností
 • manažerské pozice v odborných médiích a zpravodajských serverech
 • obchodní a distribuční útvary vydavatelských domů
 • tiskoví mluvčí podniků a organizací státní správy
安全法研究 (学士、硕士)

Název: Bezpečnostně právní studia
Dosažený titul: Bc., Mgr.
Studijní forma: prezenční, kombinovaná
Studijní střediska: Praha, Karlovy Vary, Most

Co vás naučíme:

 • teorii a praxi bezpečnostní problematiky a forenzních disciplín
 • základům trestního a ústavního práva, kriminologie a kriminalistiky
 • efektivnímu využití odborných pramenů a informací z právních systémů
 • znalostem z ekonomických disciplín pro posouzení bezpečnostních jevů v podnikání
 • strategiím ochrany právních statků a ochrany veřejného pořádku v odpovídajícím právním prostředí
 • znalostem vnitrostátního, evropského a mezinárodního práva

Profilové předměty (Bc.)

 • Bezpečnostní studia 1,2
 • Forenzní psychologie
 • Hospodářská kriminalita
 • Kriminalistická dokumentace a technika
 • Ochrana osob, majetku informací a duševního vlastnictví
 • Správní a ústavní soudnictví
 • Teorie práva, trestní právo, ústavní právo a státověda
 • Úvod do kriminalistiky a přírodovědné základy
 • Vybrané problémy kriminologie

Profilové předměty (Mgr.)

 • Aplikované trestní právo
 • Bezpečnostní management a integrovaný záchranný systém
 • Bezpečnostní vědy
 • Dokazování v trestním řízení
 • Kriminalisticko taktické metody
 • Kriminalistika – teorie a metodologie
 • Krizové řízení ve veřejné správě
 • Probační a mediační služba
 • Systém ochrany bezpečnosti ČR
 • Teorie vnitřní bezpečnosti

Kde se uplatníte:

 • státní správa, veřejná správa i soukromý sektor na pozicích bezpečnostních specialistů
 • podnikové útvary zajišťující problematiku bezpečnosti firmy
 • právní specialisté ve státní správě v oblasti práva, kriminalistiky a forenzních věd
 • veřejné instituce včetně vlády ČR při realizaci požadavků EU k zabezpečení plynulého, efektivního a bezpečného chodu každého úřadu,
 • efektivního a bezpečného chodu každého úřadu
 • policisté, hasiči, strážníci, pracovníci bezpečnostních agentur a detektivních služeb
犯罪学和法医学科  (学士)

Název: Kriminalistika a forenzní disciplíny
Dosažený titul: Bc.
Studijní forma: prezenční, kombinovaná
Studijní střediska: Praha, Karlovy Vary

Co vás naučíme:

 • základním znalostem trestního práva hmotného a procesního, kriminalistiky, kriminologie a forenzních věd
 • aplikaci potřebných právních předpisů s využitím poznatků oborově příslušných specializovaných oblastí
 • znalostem kriminalistických metod při zajišťování a vyhodnocování stop a vyšetřování trestných činů
 • kriminalistickým technikám (např. daktyloskopie, kriminalistická biologie, trasologie, kriminalistická balistika, písmoznalectví)

Profilové předměty (Bc.)

 • Dějiny kriminalistiky
 • Forenzní psychologie
 • Psychologie a sociologie zločinu
 • Soudní lékařství
 • Kriminalistická metodika, taktika a technika
 • Teorie bezpečnosti a bezpečnostní management
 • Teorie bezpečnosti a bezpečnostní politika
 • Trestní právo

Kde se uplatníte:

 • pozice kriminalisticko-právních specialistů a nižšího managementu
 • právní specialisté ve státní správě, s využitím znalostí z práva, kriminalistiky a forenzních věd
 • oblast bezpečnostní problematiky a v soukromých bezpečnostních službách
 • policisté, hasiči, strážníci a pracovníci bezpečnostních agentur
商法  (学士、硕士)

Název: Právo v podnikání
Dosažený titul: Bc., Mgr.
Studijní forma: prezenční, kombinovaná
Studijní střediska: Praha, Karlovy Vary

Co vás naučíme:

 • základy soukromého a veřejného práva i jejich aplikaci v podnikatelské a obchodní praxi
 • specifika trestního práva ve vztahu k podnikatelské činnosti
 • moderním a novým trendům, které ovlivňují nebo se dotýkají právních aspektů podnikání

Profilové předměty (Bc.)

 • Business model
 • Manažerské minimum
 • Pracovní právo
 • Právo obchodních korporací
 • Řízení podniku
 • Soukromé právo

Profilové předměty (Mgr.)

 • Controlling
 • Obchodní závazkové právo
 • Pracovní právo
 • Strategické řízení podniku

Kde se uplatníte:

 • nižší a střední manažerské pozice v podnicích a soukromých firmách
 • právní specialisté v bankách, veřejné správě, kde uplatní široké znalosti
 • z oblasti práva občanského, finančního a trestního
 • tuzemské i zahraniční firmy, zabývající se výrobou, obchodem či službami
 • právní odbory obchodních a výrobních firem i organizace poskytujících služby
区域发展与公共管理  (学士、硕士)

Název: Regionální rozvoj a veřejná správa
Dosažený titul: Bc., Ing.
Studijní forma: prezenční, kombinovaná
Studijní střediska: Praha, Most

Co vás naučíme:

 • znalostem z oblasti správního práva
 • orientovat se v problematice regionálního rozvoje
 • základům managementu a ekonomie
 • znalostem z oboru veřejné správy

Profilové předměty (Bc.)

 • Management obcí, měst a regionů
 • Správní právo
 • Regionální rozvoj a regionální politika
 • Veřejné finance
 • Socioekonomická a správní geografie
 • Regionální a municipální ekonomika

Profilové předměty (Ing.)

 • Management obcí, měst a regionů
 • Regionální struktury ČR a Evropy
 • Teorie regionálního rozvoje a regionální politika
 • Teorie veřejné správy
 • Regionální rozvoj a regionální politika
 • Regionální a municipální ekonomika
 • Veřejná ekonomika
 • E-Government

Kde se uplatníte:

 • manažerské a jiné pozice ve státní správě
 • odborné pozice na ministerstvech, krajském či obecním úřadě
 • specialisté v mezinárodních organizacích, orgánech EU
 • specialisté na komunikaci a čerpání dotací v privátním sektoru
 • poradenské a konzultační firmy
线上申请
 
Earl Bird

2022/23 学费 (每个学期)

 学士/英文授课硕士/英文授课学士&工商管理学士/英文授课*硕士&工商管理硕士/英文授课**工商管理硕士/英文授课博士/英文授课
全日制CZK 43,000CZK 43,500CZK 57,500CZK 89,000N/ACZK 44,500
非全日制--CZK 56,500CZK 88,000CZK 60,000CZK 44,500

* 捷文授课的营销传播或学习项目收取不同的学费,请参考完整的学费清单。
** 捷文授课的学习项目收取不同的学费,请参考完整的学费清单。

价格是学期。 完整学费单。 如需更多信息,请与布拉格金融管理大学信息中心联系 (电话:+420 210 088 844, +420 602 678 206 vlasta.ditrichova@vsfs.cz

学生住宿

布拉格金融管理大学为学生提供安静舒适的住宿,住宿地点到布拉格市中心交通便捷

学生住宿
 • 全新改造的房间,可容纳1-4位学生
 • 免费Wi-Fi
 • 有冰箱和微波炉的自助厨房
 • 床上用品(包括洗衣房)
 • 公共区域定期清洁和消毒
 • 可以使用洗衣机/烘干机
 • 全天24小时安保及接待
 • 需隔离管理时也能提供住宿
更多信息 www.campus-prague.com
Accommodation for you! 10 % discount

新闻

在哪里可以找到我们?

Estonská

本部
University of Finance and Administration
Estonská 500, Praha 10
联系电话: +420 210 088 800
电子邮件: info@vsfs.cz
www.vsfs.cz

在地图上显示
Vltavská

大学图书馆
University of Finance and Administration
Vltavská 12, Praha 5
联系电话: +420 210 088 864
电子邮件: knihovna@vsfs.cz
网站

在地图上显示
Most

区域教育中心 Karlovy Vary
网站
在地图上显示

区域教育中心 Most
网站
在地图上显示

KI

布拉格金融管理大学孔子学院
Vlkova 12, Prague 3
联系电话: +420 770 165 000
电子邮件: konfucius@vsfs.cz
网站

在地图上显示

联系方式

有关课程和注册手续的详细信息,请查看大学网站 大学网站. 如有疑问,我们信息中心的工作人员们将会为您一一解答(布拉格市Estonská 路500号,布拉格十区)。不要犹豫,和我们联系吧!

Mgr. Vlasta Ditrichová, +420 210 088 844, +420 602 678 206, vlasta.ditrichova@vsfs.cz
Mgr. Lucia Hupková, +420 210 088 827, +420 602 338 222, lucia.hupkova@vsfs.cz
Bc. Klára Štiplová, +420 770 165 000, konfucius@vsfs.cz

联系我们,我们将与您取得联系!

* 必填项目