Společenství škol:
Mateřská škola
Základní škola
Gymnázium
Střední odborná škola
Univerzita
Kurzy
 

Zaměření

Konferenci pořádají: VŠFS, Akademie věd ČR, Masarykova univerzita

Konferenci organizuje: VŠFS

Programový výbor: Dr. B. Šenkýřová (VŠFS), prof. J.Drahoš, DrSc., dr. h.c. (AV ČR), prof. PhDr. P. Fiala Ph. D. (MU), prof. RNDr. J. Zima, DrSc. (AV ČR), prof. PhDr. V. Čechák, CSc. (VŠFS)
Programová komise: prof. RNDr. J. Zima, DrSc. (AV ČR), prof. PhDr. V. Čechák, CSc. (VŠFS)

Základní tématická orientace programu:

  • funkce a postavení vědy ve vzdělanostní společnosti
  • vzdělanostní společnost – produkce nových poznatků (spotřebitel vědeckého poznání)
  • věda a vědecký výzkum
  • otázky vzájemného vztahu základního a aplikovaného výzkumu (výzkum a problém vývoje a inovací)
  • věda a vzdělání, jejich vzájemná provázanost, poznatky vědy a jejich místo v koncipování vysokoškolského vzdělávání
  • charakter vysokoškolského (univerzitního) vzdělání v současné době
  • společenská funkce univerzit, „vzdělaný“ nebo „vycvičený“ absolvent VŠ
  • národní kvalifikační rámce a vysokoškolské vzdělávací programy
  • vzdělání jako zvládnutí profese nebo vědeckého poznání v rámci oboru?

Konference s podporou: ČKR a RVŠ

Cílová skupina konference: představitelé vysokých škol, vědeckých a výzkumných institucí (AV ČR), odpovídající parlamentní výbory, Rada vlády pro výzkum a vývoj (a její spolupracovníci), představitelé státní správy, představitelé podnikové a finanční sféry.

(c) 2011 Vysoká škola finanční a správní, a.s., Estonská 500, Praha 10, 101 00 administrace