Společenství škol:
Mateřská škola
Základní škola
Gymnázium
Střední odborná škola
Univerzita
Kurzy
 

Hlavní stránka

Dne 21. 01. 2009 se konala mezinárodní vědecká konference s názvem:

Modely výkonu soudobé veřejné správy

Srovnání modelů výkonu veřejné správy (spojený a oddělený model)
 

Místo konání

Kongresové centrum VŠFS na adrese Estonská 500 (vchod z Kodaňské ulice), 101 00 Praha 10 – Vršovice.  Mapka

Zaměření

Konference je zaměřena na komparaci modelů výkonu veřejné správy a je pořádána v rámci řešení první etapy interního grantu VŠFS zaměřené na tvorbu metodologie srovnávací analýzy modelů veřejné správy, s nimiž se v evropských zemích setkáváme. V průběhu konference budou prezentovány některé (dílčí) výsledky týkající se jednotlivých aspektů a charakteristických rysů systémů veřejné správy. Zvláštní pozornost bude zaměřena na porovnání „spojeného“ a „odděleného“ modelu výkonu veřejné správy.

Z jednání konference bude vydán sborník, který obdrží každý účastník.

 

(c) Vysoká škola finanční a správní, a.s., Estonská 500, Praha 10, 101 00 administrace