Společenství škol:
Mateřská škola
Základní škola
Gymnázium
Střední odborná škola
Univerzita
Kurzy
Trestně právní
a kriminalistické
aspekty dokazování
6. ročník mezinárodní vědecké konference
 

Program

08:30-09:00     Registrace účastníků
09:00-09:20 Zahájení konference: úvodní slovo
BRUNA Eduard, doc. JUDr. Ph.D., Petr Budinský, doc. RNDr. CSc., STRAUS Jiří, prof. PhDr. DrSc.

Dopolední blok 1
09:20-09:40 CHMELÍK Jan, doc. JUDr., Ph.D. Kamerové systémy a důkazní hodnota informací, které jsou jejich prostřednictvím opatřeny.
09:40-10:00 VESECKÁ Renáta, JUDr. Ph.D. Odposlechy v trestním řízení.
10:00-10:20 ZOUBEK Vladimír, doc. JUDr., CSc. Trestní politika jako součást vědy právní a bezpečnostní (Obecné restriktivní poznámky).
10:20-10:30 Přestávka

Dopolední blok 2
10:30-10:50 ŠVARC Jiří, MUDr., Ph.D. Co nepatří do kompetence psychiatra (ale přesto se jej na to OČTŘ ptají).
10:50-11:10 ŠIMKOVÁ Halina, Mgr. "Bayesovské hodnocení váhy vědeckého důkazu aneb proč se nebát pravděpodobnosti".
11:10-11:30 STRAKA Jiří, JUDr. Československá společnost pro písmoznalectví.
11:30-13:00 Přestávka na oběd

Odpolední blok 1
13:00-13:20 ANDRLÍK Ondřej, Mgr., LEHMERT Karel, Mgr., Ph.D. Ovlivnění ceny nemovitosti kontaminací po výrobě psychotropních látek.
13:20-13:40 STRAUS Jiří, prof. PhDr. DrSc., JONÁK Jiří, doc. Ing. Ph.D. Biomechanická analýza videozáznamu k identifikaci osoby.
13:40-14:00 URBAN Štěpán, prof. RNDr., CSc., PINC Ludvík, Ing., PhD. Individuální a skupinová pachová identifikace: Krize důvěry a nové perspektivy.
14:00-14:10 Přestávka

Odpolední blok 2
14:10-14:30 HRUŠKA Jiří, Kpt. JUDr., Ph.D. Nigerijské podvody z pohledu současnosti.
14:30-14:50 RAK Roman, doc. Ing. PhD. Kriminalistické a technické aspekty ochrany identifikačních štítků motorových vozidel.
14:50-15:10 KOSTADINOVOVÁ Ilona, Mgr. Pracovní úraz a nemoc z povolání z praktického úhlu pohledu dokazování jejich příčin.
15:10-15:30 MAREK Karel, prof. JUDr., CSc. Smlouva příkazní.
15:30 - 16:00 STIERANKA Josef, prof., Ph.D., MARKO Michal, Ph.D., mjr. JUDr. PhD. Teoretické a praktické aspeckty ochrany svedka v Slovenskej republike.

 

(c) 2015-2020 Vysoká škola finanční a správní, a.s., Estonská 500, Praha 10, 101 00 administrace