Společenství škol:
Mateřská škola
Základní škola
Gymnázium
Střední odborná škola
Univerzita
Kurzy

Poznej svého klienta
5. ročník mezinárodního symposia
 

Příspěvky

V rámci symposia jsou vítány příspěvky do níže uvedených tematických panelů. Příspěvky je možné odevzdávat do 30 května 2018 včetně e-mailem na adresu:

lenka.pokorna@vsfs.cz

 

Příspěvky je možno odevzdávat v následujících tématech:

 • IV. směrnice AML a její aplikace.
 • Akční plán pro zintenzivnění boje proti financování terorismu
 • Metody finančního šetření.
 • Proces AML a zajišťování majetku.
 • Daňové aspekty ve vazbě na AML.
 • GDPR a vazba na proces AML.
 • Role finančních institucí a jejich obezřetnost při identifikaci legalizace výnosů z trestné činnosti.
 • FinTech společnosti a proces AML.
 • Tuzemské i mezinárodní obchodní transakce a jejich zneužití.
 • Poznávání rizikového profilu klienta a jeho ochrana.
 • Očekávané změny po implementaci V. směrnice AML.
 • Možné právní změny v procesu AML, apod.

Uvítáme též příspěvky týkající se související právní regulace finančního trhu a finančních služeb, finančního práva, evropského práva, tuzemského i mezinárodního obchodu a také trestního práva.

O přijetí, příp. nepřijetí příspěvku bude organizační výbor autory neprodleně informovat. Plné texty přijatých příspěvků lze zasílat na registrační e-mailovou adresu do 31. července 2018, po recenzním řízení budou publikovány v rámci tištěných projektových výstupů nebo v časopise. Pro zpracování příspěvku, prosím, využijte šablonu příspěvku (viz. odkaz Přihláška).

(c) 2018 Vysoká škola finanční a správní, a.s., Estonská 500, Praha 10, 101 00 administrace