Společenství škol:
Mateřská škola
Základní škola
Gymnázium
Střední odborná škola
Univerzita
Kurzy

Poznej svého klienta
5. ročník mezinárodního symposia
 

Ročník 2018

Katedra financí Vysoké školy finanční a správní, a. s. pořádá dne 7. června 2018 již pátý ročník symposia na téma


„Poznej svého klienta (Know Your Customer) 2018“

 

Záštitu nad symposiem převzal ředitel Finančního analytického úřadu pan Ing. Libor Kazda, odbornou podporou poskytuje Česká bankovní asociace.

Symposium navazuje v rámci udržitelnosti na projekt Ministerstva vnitra ČR, realizovaný Vysokou školou finanční a správní, a. s., Katedrou financí, „Zvýšení účinnosti postupů a opatření při odhalování legalizace výnosů z trestné činnosti a zamezení financování zločineckých struktur v sektoru poskytovatelů finančních služeb" (identifikační kód projektu VG 20122014087, s výší podpory 2 238 tis. Kč).

Toto vědecké fórum bude zaměřeno na princip "Poznej svého klienta" u povinných subjektů v rámci opatření proti legalizaci výnosů z trestné činnosti (AML), na opatření proti financování terorismu (CTF) a na související úpravu právního postihu hospodářské kriminality. Pátý ročník bude věnován problematice aplikace IV. směrnice AML, procesu GDPR ve vztahu k AML nebo diskusím k V. směrnici AML.

MÍSTO KONÁNÍSTO KONÁNÍ

Vysoká škola finanční a správní, a. s., Kongresové centrum

Estonská 500, 101 00 Praha 10, Vršovice

Organizační výbor

doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D. (Vysoká škola finanční a správní, a.s. , Katedra financí, vedoucí katedry - předseda organizačního výboru, e-mail: otakar.schlossberger@vsfs.czlenka.pokorna@vsfs.cz)

JUDr. Ing. Libor Kyncl, Ph.D., Mendelova univerzita v Brně, HAVEL & PARTNERS, s.r.o. - advokátní kancelář, e-mail: libor.kyncl@gmail.com

Lenka Pokorná (Vysoká škola finanční a správní, z. ú., Katedra financí - člen organizačního výboru, e-mail: lenka.pokorna@vsfs.cz)

Ing. Iveta Lejčarová (Institut celoživotního vzdělávání, Vysoká škola finanční a správní, a. s. – členka organizačního výboru, e-mail: iveta.lecarova@vsfs.cz)

Vědecký výbor

doc. RNDr. Petr Budinský, CSc., prorektor Vysoké školy finanční a správní

doc. JUDr. L’ubomír Čunderlík, PhD., Katedra finančného práva Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA, děkan Fakulty ekonomických studií Vysoké školy finanční a správní

JUDr. Ing. Libor Kyncl, Ph.D., - Mendelova univerzita v Brně

doc. Ing. Vladislav Pavlát, CSc., Katedra financí Vysoké školy finanční a správní

doc. JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí Katedry financí Vysoké školy finanční a správní

prof. Ing. Jozef Stieranka, Ph.D., Katedra kriminálnej polície Akadémie Policajného zboru v Bratislave

prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc., proděkan Fakulty právních a správních studií Vysoké školy finanční a správní

doc. Ing. Eva Sikorová, CSc. - Moravská vysoká škola Olomouc

PARTNEŘI

 

 

 

 

(c) 2018 Vysoká škola finanční a správní, a.s., Estonská 500, Praha 10, 101 00 administrace