Ester Ledecká je naší studentkou.
Co říká o VŠFS?

Proč studovat u nás?

Proč na VŠFS Proč na VŠFS Proč na VŠFS

Pokud máš nějaké dotazy ke studiu, vyplň kontaktní formulář. Ozveme se ti zpět.

Zajímá mne:

Jiné dotazy:
V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen „zákon o ochraně osobních údajů“), souhlasím se zpracováním zde poskytnutých osobních údajů společnostem Vysoká škola finanční a správní, a.s. (IČ 04274644) a Educo Uni Group, a.s. (IČ 24795674) zajišťující marketingovou podporu za účelem zařazení do databáze pro další marketingové zpracování, např. nabízení služeb nebo za účelem zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), a to na dobu neurčitou od poskytnutí tohoto souhlasu. Osobní údaje nebudou zpřístupněny třetí straně. Beru na vědomí, že mám právo přístupu ke svým osobním údajům a další práva dle § 12 a § 21 zákona o ochraně osobních údajů. Souhlas uděluji dobrovolně a mohu jej kdykoli odvolat.