Společenství škol:
Mateřská škola
Základní škola
Gymnázium
Střední odborná škola
Univerzita
Kurzy
Konference
Marketingová komunikace
3. ročník mezinárodní vědecké konference
Marketingová komunikace a společnost
 

Příspěvky

Důležité termíny

Zaslání přihlášky na konferenci do 10.10.2016
Anotace příspěvku (max. 150 znaků) do 3.10.2016
Zaplacení konferenčního poplatku* do 13.10.2016
Zaslání příspěvku do recenzovaného sborníku    do 13.10.2016

 

Příspěvky prosíme zaslat PhDr. Marku Matějkovi na email: marmat@mail.vsfs.cz

Pokud příspěvky nebudou vyhovovat dále uvedeným pokynům, budou vráceny k přepracování.

Příspěvek prosíme psát přesně v souladu se šablonou příspěvku, doktorandské příspěvky musejí být opatřeny na poslední straně vyjádřením školitele, že příspěvek má požadovanou vědeckou úroveň a doporučuje jej k publikování ve sborníku konference. Bez tohoto vyjádření nebude doktorandský příspěvek přijat a zařazen na program konference.

 

Aktivní osobní účast: 1 200,- Kč

Pasivní (bez osobní účasti): 600,- Kč (pouze zaslání příspěvku)

Spoluautorství: 600,- Kč.

-------------------------------------------

* Je možné platit i v hotovosti na místě.

(c) 2011-2016 Vysoká škola finanční a správní, a.s., Estonská 500, Praha 10, 101 00 administrace