Společenství škol:
Mateřská škola
Základní škola
Gymnázium
Střední odborná škola
Univerzita
Kurzy
Konference
Marketingová komunikace
3. ročník mezinárodní vědecké konference
Marketingová komunikace a společnost
 

SEKCE I.

NOVÁ MÉDIA V MARKETINGOVÉ KOMUNIKACI

Odborný garant: doc. Ing. Milan Kašík, CSc. – VŠFS Praha

Stav mediální krajiny 21. století pod vlivem nových médií a technologií sociálních sítí. Vliv sociálních sítí na objektivitu informací, další aspekty a výhledy sdílení obsahů tisku s novými médií. Rozvoj mediální krajiny v ČR, soustředění vlastnictví médií českými investory a zároveň politiky. Kam směřují vydavatelé z hlediska výnosů a rozvoje tištěných titulů.

 

sekce II.

VLIV MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE NA SOUČASNOU MODERNÍ SPOLEČNOST

Odborný garant: doc. Ing. Aleš Hes, CSc. - VŠFS Praha

Vlivy marketingové komunikace na současnou moderní společnost. Změny chování spotřebitelů, výrobců i obchodníků z pohledu vlivu moderních nástrojů marketingové komunikace. Společenské, mediální, ekonomické, právní a produkční důsledky využívání marketingu a jeho nástrojů i na změny spotřebitelského chování v současné společnosti. Inovace a nové trendy v marketingové komunikaci.

(c) 2011-2016 Vysoká škola finanční a správní, a.s., Estonská 500, Praha 10, 101 00 administrace