Společenství škol:
Mateřská škola
Základní škola
Gymnázium
Střední odborná škola
Univerzita
Kurzy
Konference
Lidský kapitál a investice
do vzdělání
XXIII. ročník mezinárodní vědecké konference
 

Pracovní části konference

Datum:

5. prosince 2014

Místo:

Vysoká škola finanční a správní o. p. s., Estonská 500, Praha 10
(vchod z Kodaňské ulice)

Zahájení:

9:30 hod. (prezence od 9:00 hod.)

Program:

Úvodní vystoupení: Ladislav Zelinka

Hlavní referáty:

Petr Matějů, Petra Anýžová: Role lidského kapitálu v úspěchu na trhu práce: srovnání šesti evropských zemí participujících na projektu PIAAC

Petr Matějů, Michael Smith, Natalie Simonová: Koho znevýhodňuje škola: chlapce nebo dívky?

Simona Weidnerová, Petr Matějů: Hodnotový kontext volby mezi kariérou
a domácností: mezinárodní srovnání.

Sekce:

11:30 hod. - 13:00 hod., 14:00 hod. - 16:00 hod.

A. Vzdělání, efektivnost vzdělání, ekonomický růst

B. Penzijní systém a dlouhodobá uplatnitelnost člověka

C. Aktuální kontexty přípravy a realizace reforem

D. Studentská sekce

Workshop:

17:30 hod. – 19:00 hod., moderuje Radim Valenčík

Přihláška:

Z důvodu optimální organizace průběhu jednání v sekcích informujte o účasti a název příspěvku do 31. 10. 2014 přímo garanta pracovní části konference: radim.valencik@vsfs.cz

Vstup volný

(c) 2003-2020 Vysoká škola finanční a správní, a.s., Estonská 500, Praha 10, 101 00 administrace