Společenství škol:
Mateřská škola
Základní škola
Gymnázium
Střední odborná škola
Univerzita
Kurzy
ENGLISH
Konference
Lidský kapitál a investice
do vzdělání
XX. ročník mezinárodní vědecké konference
 

Anotace

Jednání konference bude probíhat v následujících sekcích:

Sekce A: Lidský kapitál z hlediska Průmyslu 4.0 a přechodu k ekonomice produktivních služeb

Sekce B: Reformy systémů sociálního investování a sociálního pojištění (vzdělání, zdravotní péče, penzijní pojištění ve vzájemných souvislostech)

Sekce C: Lidský kapitál v oblasti malého a středního podnikání

Sekce D: Změny v oblasti vzdělávacích služeb: Kvalita vzdělání a reakce na nové výzvy

 

20. ročník mezinárodní vědecké konference na téma

Lidský kapitál a investice do vzdělání: Teorie a praxe

v návaznosti na Průmysl 4.0

proběhl 24. listopadu 2017 v prostorách Vysoké školy finanční a správní za mimořádně velké účasti příslušníků čtyř generací. 20. ročník vědecké konference Lidský kapitál a investice do vzdělání se zaměřil na analýzu problematiky vztahu teorie a praxe v dané oblasti, resp. na to, jak dosavadní bádání ovlivnilo reálný vývoj a jak by jej mohlo ovlivnit v budoucnu.

https://is.vsfs.cz/de/14166/Konference_01.JPG

Připravená prezenční listina nestačila, takže se účastníci zapisovali i na druhou stranu, případně se i někteří nezapsali. Přišlo více než 60 odborníků včetně významných osobností. Pokusím se získat jejich ohlasy na průběh konference či na některé příspěvky, které zde byly předneseny, a tím je i postupně představit.

Rovněž tak vybrané pasáže z přednesených příspěvků či podkladů k vystoupením budu v průběhu dalších týdnů postupně uveřejňovat na svém blogu a představím tak jednotlivé vystupující. Souhrnně jejich vystoupení budu postupně (tak jak získám definitivní verze příspěvků a zpracuji je) uveřejním na stránkách konference, o čemž budu informovat (příspěvky budu doplňovat a počítám, že na začátku roku 2018 vyvěsím recenzovanou verzi obsahující i ohlasy na přednesená vystoupení).

https://is.vsfs.cz/de/14166/Konference_02.JPG

Jednání konference probíhalo v následujících sekcích:

Sekce A: Lidský kapitál z hlediska Průmyslu 4.0 a přechodu k ekonomice produktivních služeb

Sekce B: Reformy systémů sociálního investování a sociálního pojištění (vzdělání, zdravotní péče, penzijní pojištění ve vzájemných souvislostech)

Sekce C: Lidský kapitál v oblasti malého a středního podnikání

Sekce D: Změny v oblasti vzdělávacích služeb: Kvalita vzdělání a reakce na nové výzvy (studentská sekce).

Trochu mě mrzí, že jsem nevytvořil větší prostor pro diskusi, která na rozdíl předcházejících ročníků byla omezena vzhledem k velkému počtu přednesených příspěvků (přes dvacet). A to jsme pracovali celý den, více než osm hodin. Budeme to muset nahradit písemnou diskusí formou ohlasů k předneseným příspěvkům a průběhu konference.

Pokud bych měl říci, čím mě osobně jednání nejvíce obohatili, tak pojetím vztahu teorie a praxe z hlediska jednotlivých stupňů vzdělání, se kterým vystoupil prof. V. Čechák, precizní rozbor problematiky penzijního pojištění, který dal prof. J. Vostatek (ze kterého jsem si odnesl myšlenku, že dobře nastavený zásluhový systém nevyžaduje administrativní stanovení doby odchodu do důchodu), kritickou analýzu problematiky formulování vize, kterou dal doc. V. Pavlát a další podněty, které postupně okomentuji v souvislosti se zveřejněním vybraných pasáží příspěvků. Zaujal též příspěvek Petra Žantovského, kterému byla dne 28. října 2017 z rukou českého prezidenta Miloše Zemana udělena medaile Za zásluhy.  Dostal jsem i některé ohlasy, vybírám alespoň jeden z nich od prof. J, Bartáka (který přednesl příspěvek o roli vzdělání při přípravě kompetentních osobností): "Konferenci jsem si užil, díky za pozvání."
Příspěvky budu postupně uveřejňovat (tak, jak budou přicházet, včetně pracovních verzí a prezentací) na:

http://www.vsfs.cz/lidskykapital/?id=2575-rocnik-2017

Na začátku roku 2018 zpracuji definitivní verzi sborníku a po recenzi jej uveřejním v definitivní podobě s příslušným ISBN.

Části textu vybraných příspěvků budu průběžně uveřejňovat na:

http://radimvalencik.pise.cz/archiv/

Zde můžete sledovat i ohlasy a komentáře.

Konferenční jazyk

čeština

(c) 2003-2017 Vysoká škola finanční a správní, a.s., Estonská 500, Praha 10, 101 00 administrace