Společenství škol:
Mateřská škola
Základní škola
Gymnázium
Střední odborná škola
Univerzita
Kurzy
Konference
Lidský kapitál a investice
do vzdělání
XXIII. ročník mezinárodní vědecké konference
 

Anotace

Sekce

Jednání konference bude probíhat v následujících sekcích:

Sekce A: Faktory rozvoje lidského kapitálu a ekonomického růstu (vzdělání, zdraví, apod.):

 • Jak související změny v charakteru ekonomického růstu se změnami obsahu vzdělání?
 • Jakou roli hraje vzdělání v ekonomickém růstu?
 • Jaké jsou možnosti užší spolupráce univerzit a firem?
 • Jaké jsou hlavní determinanty vzdělání a zdraví jako klíčových faktorů rozvoje lidského kapitálu?

Sekce B: Problematika financování terciárního vzdělání v kontextu sociálních modelů:

 • Jak souvisí efektivnost terciárního vzdělání s formami financování vzdělání?
 • Jaké jsou zkušenosti z různých forem financování vzdělání uplatňované ve světě i u nás?
 • Jak zajistit rovnost přístupu (i k nejkvalitnějším či prestižnímu) terciárním vzdělávacím službám?
 • Využití HCC (smluv o lidském kapitálu) při financování terciárního vzdělání: Minulost, či budoucnost?
 • Jaké sociální modely, principy a přístupy se vyskytují v oblasti vzdělávání?

Sekce C: Ekonomika produktivních služeb a prodloužení produktivního uplatnění:

 • Čtvrtá průmyslová revoluce, nebo ekonomika založená na produktivních službách?
 • Jak reformovat systémy sociálního investování a sociálního pojištění (jak spolu reformy v těchto oblastech souvisejí)?
 • Na jaké bariéry reformy v oblasti produktivních služeb narážejí a jak je překonat?
 • Jaké jsou vazby produktivních služeb, mzdové úrovně a udržitelnosti sociálně-ekonomického rozvoje?

Retrosekce: Civilizace na rozcestí po 50 létech

 • Je odkaz práce Richtova týmu po 50 létech v něčem aktuální?
 • Kdo by si dnes u nás i ve světě zasloužil ocenění R. Richty, pokud by bylo udělováno?

Studentská sekce: Vzdělání – pohled nabyvatele

Z pohledu nabyvatele vzdělání, resp. adresáta vzdělávacích služeb budou zpracovány otázky uvedené v předcházejících sekcích.

 

Autoři, jejichž příspěvky nebudou přímo diskutovány v sekcích, je mohou prezentovat ve formě posterů v průběhu konference. Konference se lze zúčastnit i bez zaslání příspěvku. Podmínkou je však zaplacení konferenčního poplatku.

Konferenční jazyk

angličtina, čeština

Sborník příspěvků

 • všechny příspěvky budou postoupeny do recenzního řízení
 • ve sborníku z konference budou pouze příspěvky, které úspěšně prošly recenzním řízením
 • sborník bude zaslán Thomson Reuters pro zařazení do databáze Web of Science
 • rozšířené verze příspěvků jsou vítány v recenzním řízení časopisu ACTA VŠFS, který je veden v databázi ERIH
(c) 2003-2020 Vysoká škola finanční a správní, a.s., Estonská 500, Praha 10, 101 00 administrace