Společenství škol:
Mateřská škola
Základní škola
Gymnázium
Střední odborná škola
Univerzita
Kurzy
ENGLISH
Konference
Lidský kapitál a investice
do vzdělání
XX. ročník mezinárodní vědecké konference
 

Program

 

Prezence a coffee break      

09:00-09:30

Zahájení

09:30-10:00

Sekce A, B

10:00-12:30

Přestávka na oběd

12:30-13:00

Sekce B, C

13:00-15:00

Workshop teorie a praxe

15:30-17:00

 

Jednání konference bude probíhat v následujících sekcích:

Sekce A: Lidský kapitál z hlediska Průmyslu 4.0 a přechodu k ekonomice produktivních služeb

Sekce B: Reformy systémů sociálního investování a sociálního pojištění (vzdělání, zdravotní péče, penzijní pojištění ve vzájemných souvislostech)

Sekce C: Lidský kapitál v oblasti malého a středního podnikání

Sekce D: Změny v oblasti vzdělávacích služeb: Kvalita vzdělání a reakce na nové výzvy (studentská sekce)

 

20. ročník vědecké konference Lidský kapitál a investice do vzdělání bude zaměřen na analýzu problematiky vztahu teorie a praxe v dané oblasti, resp. na to, jak dosavadní bádání ovlivnilo reálný vývoj a jak by jej mohlo ovlivnit v budoucnu.

 

Program konference 2017

 

Prezence a coffee break                                                                                     09:00-09:30

 

Zahájení                                                                                                           09:30-10:00

Radim Valenčík: Lidský kapitál a odvětví produktivních služeb:

                          Teorie a praxe

 

Sekce A, B                                                                                                        10:00-12:30

Bohumír Štědroň: Svět 2035 a lidský kapitál                     

Jan Barták: Připravovat budoucnost znamená vytvářet přítomnost,

          aneb Směřuje současné vzdělávání k rozvoji kompetentních osobností?

Jiří Mihola: Předpoklady implementace základního příjmu

Vladislav Pavlát: Současné vize globálního přechodu od 3.0 k 4.0: Teorie a skutečnost

Arnošt Klesla: Anomálie racionality a lidský kapitál

Petr Wawrosz: Ekonomie a etika (etické předpoklady využití ekonomické teorie v praxi)

 

Přestávka na oběd                                                                                             12:30-13:00

 

Sekce C, D                                                                                                        13:00-15:00

Andrea Tomášková, Naděžda Petrů: Řízení lidských zdrojů v rodinném podnikání

Ota Němec, Wroblovská: Lidský kapitál, nové výzvy, teorie a praxe

Jan Mertl: Univerzální a volitelná schémata financování zdravotní péče

Lenka Říhová: Analytická metoda hodnocení složitosti, odpovědnosti

  a namáhavosti prací a Průmysl 4.0

Patrik Kajzar: Lidský kapitál a problematika vztahu teorie a praxe v oblasti turismu

Rafik Bedretdinov: Průmysl 4.0, role vzdělání a metodologie

Jiří Šnajdar: Výzvy Průmyslu 4.0 a realita současného vzdělání

Michal Blahout: Vliv behaviorální ekonomie na rozvoj lidského kapitálu

Jan Červenka: Penzijní systém a jeho vliv na rozvoj ekonomiky

Jaroslav Vohlmut, Jan Bosák, Jan Šimon: Průmysl 4.0 a vzdělání                    

(Z časových důvodů bude podle prezentace některých příspěvků přenesena do workshopu formou diskusních příspěvků)

 

Workshop teorie a praxe                    15:30-17:00

 

Příspěvky zaslané písemně (budou publikovány ve sborníku):

Jaroslav Šetek: Amortizace lidského kapitálu a hranice pro odchod do starobního důchodu (Ekonomická fakulta JČU)

Jaroslav Šetek, Jiří Alina: Teorie hodnoty lidského života z pohledu ekonomie veřejného sektoru (Ekonomická fakulta JČU)

(c) 2003-2017 Vysoká škola finanční a správní, a.s., Estonská 500, Praha 10, 101 00 administrace