Společenství škol:
Mateřská škola
Základní škola
Gymnázium
Střední odborná škola
Univerzita
Kurzy
Lidský kapitál
a investice do vzdělání

Sborník z pracovní části 18. ročníku mezinárodní vědecké konference
Praha 28.11.2015, Vysoká škola finanční a správní
 

HLAVNÍ STRANA

Lidský kapitál a investice do vzdělání

Praha 28. listopadu 2015, Vysoká škola finanční a správní

Sborník z pracovní části 18. ročníku mezinárodní vědecké konference

Editor: doc. Radim Valenčík, CSc.

Konference proběhla a sborník byl vydán v rámci projektu „Financování odvětví produktivních služeb“ č. 7427, podpořeného z prostředků účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum na Vysoké škole finanční a správní, a.s.

Vydala Vysoká škola finanční a správní, a.s.
Estonská 500, 101 00 Praha 10
Edice EUPRESS, číslo 228
První vydání, Praha 2015
Formát: online
Prepress: VŠFS, Educo Uni Group, a. s.
 

Tato publikace ani autorské příspěvky neprošly jazykovou úpravou. Za příspěvky odpovídají autoři.

© Vysoká škola finanční a správní, a.s., 2015

ISBN 978-80-7408-127-9

(c) Vysoká škola finanční a správní, a.s., Estonská 500, Praha 10, 101 00 administrace