Hlavní strana

Lidský kapitál a investice do vzdělání

Praha 5. prosince 2014, Vysoká škola finanční a správní

Sborník z pracovní části 17. ročníku mezinárodní vědecké konference

Editor: doc. Radim Valenčík, CSc.

Konference byla podpořena z prostředků účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum, kterou získala Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., na rok 2014.

Vydala Vysoká škola finanční a správní, o.p.s.
Estonská 500, 101 00 Praha 10
Edice EUPRESS, číslo 206
První vydání, Praha 2014
Formát: online
Prepress: VŠFS, Educo Uni Group, a. s.
Produkce: Česká digitální tiskárna s.r.o., Hviezdoslavova 614/16, 400 03 Ústí nad Labem

Tato publikace ani autorské příspěvky neprošly jazykovou úpravou. Za příspěvky odpovídají autoři.

© Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., 2014

ISBN 978-80-7408-106-4