Společenství škol:
Mateřská škola
Základní škola
Gymnázium
Střední odborná škola
Univerzita
Kurzy
 

Kurz celoživotního vzdělávání
„Kriminalisticko-právní specializace“

Kurz je určen uchazečům o vzdělávání z řad odborné i široké veřejnosti s úplným středním nebo středním odborným vzděláním. Konktrétně je velmi vhodný pro policisty, hasiče, strážníky, pracovníky bezpečnostních agentur a pracovníky státní správy zabývající se bezpečností organizace. Kurz je určen také pracovníkům soukromých firem, kteří se zabývají bezpečností podniku.

Základ studia tvoří kriminalistické, právní, bezpečnostní a ekonomické vědomosti, a to především kriminalistika, kriminologie, forenzní psychologie, trestní právo, teorie práva nebo ekonomie. Studenti se seznámí se základy trestního práva a základními kriminalistickými metodami při zajišťování a vyhodnocování stop a vyšetřování trestných činů. V kurzu jsou vyučovány i předměty obecného základu, jako je např. cizí jazyk, ekonomie, informatika nebo politologie.

Účastníci kurzu mají možnost pokračovat v řádném studiu bakalářského studijního programu Právní specializace na VŠFS.

Charakteristika kurzu

  • Kurz je určen uchazečům o vzdělávání z řad odborné i široké veřejnosti s úplným středním nebo středním odborným vzděláním.
  • Kurz je uskutečňován v rámci akreditovaného bakalářského studijního programu Právní specializace podle § 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách.
  • Délka kurzu: 4 semestry
  • Termín zahájení: podzim 2014
  • Forma vzdělávání: prezenční nebo kombinovaná
  • Výuka: pátek (odpoledne), sobota

Přihlášky

Termín uzávěrek přihlášek do 30. 11. 2014
On-line přihláška

Garant programu

prof. PhDr. Jiří Straus, DrSc.

Vedoucí katedry práva

doc. JUDr. Eduard Bruna, Ph.D.

(c) Vysoká škola finanční a správní, a.s., Estonská 500, Praha 10, 101 00 administrace