Společenství škol:
Mateřská škola
Základní škola
Gymnázium
Střední odborná škola
Univerzita
Kurzy
KONFERENCE DOKTORANDŮ
6. ročník konference na Vysoké škole finanční a správní
 

Ročník 2017

Čtvrtý ročník konference doktorandů na Vysoké škole finanční a správní, s názvem Rozvoj ekonomie – výsledky výzkumu doktorandů, proběhl dne 16. května 2017 v sídle VŠFS v Praze.

Jak se již stalo tradicí, konference se zúčastnili nejen doktorandi z VŠFS, ale i doktorandi z dalších univerzit, konkrétně z Vysoké školy ekonomické v Praze, Univerzity Komenského v Bratislavě, Technické univerzity v Liberci a Univerzity obrany. Jako vždy se na vystoupení doktorandů přišli podívat také někteří školitelé, členové oborové rady doktorského studia a další účastníci.

Tradicí se již také stalo široké tematické zaměření příspěvků, od podnikové ekonomiky a konkurenceschopnosti, přes interní audit, rating a finanční právo až po transformaci čínské ekonomiky. Zpestřením bylo téma, věnující se publikačním možnostem ve vědeckých časopisech.

Tento sborník obsahuje 19 příspěvků. V textové části jsou uvedeny abstrakty, přiložené CD obsahuje plné texty příspěvků. Všechny příspěvky prošly oboustranně anonymním recenzním řízením, což nepochybně přispělo k jejich zkvalitnění.

Prezentace příspěvků se setkala s živou diskusí, někdy i s kritickými připomínkami, což samozřejmě k odborné diskusi patří.

Cílem konference bylo prezentování výsledků výzkumu a diskuse nad nimi včetně publikování příspěvků, což zároveň patří mezi standardní studijní povinnosti doktorandů. Rád konstatuji, že se tento cíl podařilo naplnit.

Další informace z konference, včetně příspěvků a obrazové galerie, naleznete na www adrese: http://www.vsfs.cz/konferencedoktorandu/.

Za přípravný výbor konference

 

prof. Ing. Mojmír Helísek, CSc.

předseda přípravného výboru

prorektor pro výzkum a vývoj

 

 

Přílohy

příspěvky

PDF Rozvoj ekonomie – výsledky výzkumu doktorandů, 866 kB

Recenzovaný sborník příspěvků z konference doktorandů na VŠFS (2017) Mojmír Helísek (ed.)

(c) 2013-2019 Vysoká škola finanční a správní, a.s., Estonská 500, Praha 10, 101 00 administrace