Společenství škol:
Mateřská škola
Základní škola
Gymnázium
Střední odborná škola
Univerzita
Kurzy
KONFERENCE DOKTORANDŮ
6. ročník konference na Vysoké škole finanční a správní
 

Ročník 2013

Cílem konference doktorandů, která proběhla dne 9. 12. 2013 na Vysoké škole finanční a správní v Praze, bylo prezentovat výsledky výzkumu doktorandů, diskutovat nad nimi a získat tím podněty pro další výzkum.

Na konferenci byli pozváni také účastníci soutěže o Cenu prof. Františka Vencovského pro mladé ekonomy do 35 let, jejíž čtvrtý ročník byl uzavřen v listopadu 2013 (informace naleznete na http://www.vsfs.cz/cena/). Tohoto pozvání využili čtyři účastníci soutěže.

Tematické zaměření příspěvků nebylo omezeno. Na konferenci tak zazněly příspěvky z oblasti finančních trhů, finanční krize, hospodářské politiky, mezinárodních ekonomických vztahů, podnikové ekonomiky a dalších oblastí.

Ve sborníku příspěvků bylo publikováno 22 prací. Polovina jejich autorů – doktorandů studuje na Vysoké škole finanční a správní, čtyři doktorandi na Vysoké škole ekonomické, potěšil nás také zájem doktorandů z Univerzity Karlovy, Mendelovy univerzity, Univerzity Komenského v Bratislavě a jiných institucí.

Rád konstatuji, že konference splnila svůj cíl. Svědčí o tom, jak její průběh, kdy jednotlivá vystoupení byla doprovázena podnětnou diskusí, tak i tento sborník příspěvků, který výsledky výzkumu doktorandů zveřejňuje.

doc. Ing. Mojmír Helísek, CSc., odborný garant konference

 

PDF Pozvánka, 3.9 MB

PDF Program, 586 kB

(c) 2013-2019 Vysoká škola finanční a správní, a.s., Estonská 500, Praha 10, 101 00 administrace