Společenství škol:
Mateřská škola
Základní škola
Gymnázium
Střední odborná škola
Univerzita
Kurzy
KONFERENCE DOKTORANDŮ
7. ročník konference na Vysoké škole finanční a správní
 

Program

zahájení garantem konference

13:00 Mojmír Helísek – prorektor pro výzkum a vývoj

Vystoupení účastníků

13:10 Jan Hájek (Vysoká škola finanční a správní) – Měla by Česká republika a Slovenská republika uvažovat o zrušení samostatného pojistného na sociální zabezpečení?
13:30 Vladimír Balcar (Masarykova univerzita) – Institut nespolehlivého plátce DPH v kombinaci s ručením za DPH z pohledu práva Evropské unie
13:50 Olga Burianová (Vysoká škola finanční a správní) – Identifikace rizik ohrožení inkasa DPH podvodným jednáním plátců DPH v ČR
14:10 Milan Douša (Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach) – Vztahová komparace vybraných programů rozvoje obcí v České republice s důrazem na rozvoj cestovního ruchu
14:30 Ondřej Ptáček (Vysoká škola finanční a správní) – Taylorovo pravidlo a zombifikace firem v eurozóně
14:50 Dagmar Krausová (Vysoká škola finanční a správní) – Vzdělávání osob v oblasti ICT ve výkonu trestu odnětí svobody a jeho finanční aspekty
15:10 Viliam Štulíř (Vysoká škola finanční a správní) – Vztah vývoje hospodářského cyklu a hospodářské kriminality
15:30 Zuzana Chlumská (Vysoká škola finanční a správní) – Finanční gramotnost podnikatelů v souvislosti COVID-19
15:50 Petr Procházka (Vysoká škola ekonomická v Praze) – Analysis of stakeholder comments on OECD/G20 BEPS Action Plan

UKončení konference

16:10 Mojmír Helísek – prorektor pro výzkum a vývoj

Další příspěvky bez vystoupení

Květa Papoušková (Západočeská univerzita v Plzni) – Analysis  of road freight transport in the Czech Republic
Běla Mikulášková, Kateřina Batelková, Ivana Malinková (Mendelova univerzita v Brně) – Povinnost vykazování nefinančních informací v České republice

 

Z konference bude vydán recenzovaný sborník příspěvků s ISBN v tištěné i on-line podobě.

Vystupující účastníci konference obdrží elektronickou cestou certifikát o účasti.

Konference je podpořena z prostředků účelové podpory na specifický vysokoškolský výzkum poskytnutých VŠFS na rok 2020.

 

(c) 2013-2020 Vysoká škola finanční a správní, a.s., Estonská 500, Praha 10, 101 00 administrace