Společenství škol:
Mateřská škola
Základní škola
Gymnázium
Střední odborná škola
Univerzita
Kurzy
KONFERENCE DOKTORANDŮ
6. ročník konference na Vysoké škole finanční a správní
 

Ročník 2015

K doktorskému studiu patří též prezentovat výsledky výzkumu, diskutovat nad nimi, získat tím podněty pro další výzkum a následně výsledky výzkumu publikovat. To bylo také cílem třetího ročníku konference doktorandů, která proběhla dne 9. prosince 2015 na Vysoké škole finanční a správní v Praze.

Tematické zaměření příspěvků bylo vymezeno názvem konference: Ekonomie a finance – výsledky výzkumu doktorandů. Na konferenci tak zazněly, obdobně jako v předchozích letech, příspěvky z oblasti financí, bankovnictví, účetnictví, měnové politiky a měnové integrace, podnikové ekonomiky, personalistiky, zahraničního obchodu. Novinkou byl příspěvek k výuce ekonomie.

Sborník obsahuje 20 příspěvků. Pouze necelá třetina jejich autorů – doktorandů studuje na Vysoké škole finanční a správní. Potěšitelný je zájem doktorandů z Vysoké školy ekonomické, České zemědělské univerzity, Technické univerzity v Liberci a ze dvou bratislavských univerzit – Univerzity Komenského a Ekonomické univerzity.

Na konferenci byli pozváni také účastníci soutěže o Cenu prof. Františka Vencovského pro mladé ekonomy do 35 let, jejíž pátý ročník byl uzavřen v listopadu 2015 (informace naleznete na http://www.vsfs.cz/cena/) a několik účastníků soutěže tohoto pozvání využilo.

Novinkou tohoto ročníku konference doktorandů bylo recenzní řízení, kterým všechny příspěvky prošly. Připomínky, které recenzenti v oboustranně anonymním posuzování vznesli, nepochybně přispěly ke zvýšení kvality příspěvků.

Stejně jako v předchozích ročnících také nyní na závěr tohoto úvodního slova rád konstatuji, že konference splnila svůj cíl. Proběhla přínosná diskuse, která přispěje ke kvalitě budoucích disertačních prací. Zveřejnění recenzovaných příspěvků z této konference přispěje k splnění požadavků na publikační činnost doktorandů.

Za přípravný výbor konference

prof. Ing. Mojmír Helísek, CSc.

předseda přípravného výboru

prorektor pro výzkum a vývoj

Přílohy

příspěvky

(c) 2013-2019 Vysoká škola finanční a správní, a.s., Estonská 500, Praha 10, 101 00 administrace