Společenství škol:
Mateřská škola
Základní škola
Gymnázium
Střední odborná škola
Univerzita
Kurzy
KONFERENCE DOKTORANDŮ
5. ročník konference na Vysoké škole finanční a správní
 

Pokyny pro autory

Je nutno dodržet, jinak nebude příspěvek akceptován.

 

Typ písma: Times New Roman, velikost písma 12 (není-li uvedeno jinak), zarovnání do bloku, na konec vždy 1 volný řádek, řádkování 1,5.

Název příspěvku: velikost písma 16, zarovnat na střed, tučně, podle vzoru (viz šablonu).

Pod název příspěvku: jméno a příjmení autora bez titulů, zarovnat na střed, velikost

písma 14.  

Abstrakt: obsahuje stručné nastínění řešeného problému, včetně dosažených výsledků – cca 10 řádků.

Klíčová slova: 4 – 6 slov nebo slovních spojení.

JEL klasifikace viz https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php.

Názvy jednotlivých kapitol příspěvku: tučně, číslování kapitol 1, 2, 3, podkapitoly 1.1, 1.2… maximálně dvě úrovně.

Názvy tabulek a obrázků: podle vzoru v šabloně. Pod tabulkou nebo obrázkem uvést zdroj, a to v přesné, dohledatelné podobě.

Citace a odkazy na literaturu v textu harvardským stylem Příjmení (rok) či (Příjmení, rok).

Poznámky pod čarou běžným způsobem, viz vzor.

 

Případná dedikace: odkaz na výzkumný projekt, finanční podporu apod.

Seznam použité literatury: abecedně řazený seznam referencí (bez rozlišení typu), citovat dle normy ČSN ISO 690 (doporučuje se využít citačního manažeru Citace.com)

Adresa autora: jméno a příjmení s tituly, název a adresa pracoviště (příp. jiná kontaktní adresa), e-mailový kontakt.

Stránkování: dole uprostřed.

 

Rozsah příspěvku: cca 5-10 stran.

Formát: doc nebo docx.

Příspěvek lze zaslat v české, slovenské nebo anglické verzi.

 

V příspěvku nepoužívejte dělení slov nebo konce stran, oddíly.

Od každého autora bude akceptován pouze jeden příspěvek.

Příspěvky budou recenzovány.

Příspěvky nebudou procházet jazykovou úpravou, za jejich správnost odpovídají autoři.

 

Ke stažení

(c) 2013-2018 Vysoká škola finanční a správní, a.s., Estonská 500, Praha 10, 101 00 administrace