Společenství škol:
Mateřská škola
Základní škola
Gymnázium
Střední odborná škola
Univerzita
Kurzy
 

PŘIHLÁŠKA

Přihlášování do jednotlivých sekcí je možné do 21. 9. 2012.

Předpokládá se vystoupení v délce cca 20 minut, s možností ppt prezentace.

Přihlašování bylo ukončeno.

Pokyny pro psaní příspěvku

Pokyny pro psaní příspěvku v rozsahu do 10 stran rkp:

MS Word pokyny pro psaní příspěvků, 29 kB

Příspěvky je nezbytné zaslat nejpozději do 21. 9. 2012 elektronicky v předepsané podobě na adresu: barbora.ptackova@vsfs.cz

Později dodané příspěvky již nebude možno zařadit do sborníku z technických důvodů.

Příspěvky budou vydány v recenzovaném konferenčním sborníku formou CD s fotografickou přílohou z průběhu konference.

Konferenční poplatek

50 EUR pro zahraniční účastníky
zaslat na EUR účet VŠFS - BAN: CZ37 0300 0000 0002 4873 3806
variabilní symbol - 7616

1250 Kč pro české účastníky
zaslat na ČSOB Praha 1, č.ú. 500233003/0300
variabilní symbol - 7616

Pokud hodlá zahraniční účastník zaplatit konferenční poplatek v den konání konference, musí tak učinit v české měně.

Ubytování

Ubytování si mimopražští účastníci zajišťují sami, pro orientaci uvádíme adresy a kontakty na hotely a penziony poblíž VŠFS:

Doporučené ubytování pro účastníky konference

 1. Rezidence EuroAgentur Down SUITES, Kodaňská 13, Praha 10 (pěší dostupnost – naproti škole – tel. 420 267 312 934)
  www.euroagentur.com./cz/euroagentur-downtown-suites
 2. Hotel Agricola, Rostovská 25, Praha 10, tel. 224 241 015 (pěší dostupnost)
  www.guideprague.com/agricola/hotel-agricola-praha.php
 3. Hotel City Bell, Belgická 10, Praha 2 (tram. 22, 4)
  www.hotel-city-bell-praha-2.abc-ubytovani.net/cenik.htm
 4. Penzion Březina, Legerova 41, Praha 2 ( tram. 22, 4)
  www.hotel-cz.moonface.cz/penzion-Praha-Brezina.htm
 5. Penzion ALABASTR, Školská 20, Praha 1 ( tram.9,14,24,3 – pěší dostupnost na metro A Můstek)
  www.pensionalabastr.cz

 

(c) 2012 Vysoká škola finanční a správní, a.s., Estonská 500, Praha 10, 101 00 administrace