Partnership of Schools:
Nursery School
Elementary School
Grammar School
High School
University
Courses
ČESKY
Conference
Human Capital
and Investment in Education
XIXth annual international conference
 

YEAR 2013

XVIth year of the international conference Human Capital and Investment in Education was held on October 10, 2013 in the conference centre of the University of Finance and Administration, Estonská 500, Praha 10.

Phptogallery (57 pictures)

Organisatioanal committee of the conference

RNDr. Petr Budinský, CSc.
Ing. Karel Havlíček, PhD. MBA
doc. Radim Valenčík, CSc.
doc. Ing. Irena Jindřichovská, CSc.
Ing. Barbora Gabrielová

Partners

 

Partners:

 

 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group  

 

 

Medial partners:

        Lidové noviny   MF Dnes

Proceedings of the Human Capital 2013

Lidský kapitál a investice do vzdělání / Human Capital and Investment in Education. Praha, 10. října 2013 / Prague, October 10th 2013. Sborník z 16. mezinárodní vědecké konference /  Proceedings of The 16th International Scientific Conference. Ed. VALENČÍK, Radim. Druhé vydání. [online]. Praha: VŠFS, 2013. ISBN 978-80-7408-085-2. Ke stažení zde:

 Materials from the Conference

Papers and presentations

(c) 2003-2016 Vysoká škola finanční a správní, a.s., Estonská 500, Praha 10, 101 00 administrace