Cesta k textu na webu --> www.vsfs.cz/gmccz / Súťaž / FAQ

FAQ

Chcel by som sa spýtať, prečo sme v tejto správe manažmentu nedostali súvahu firiem?

Súvaha je k dispozícii každých 6 mesiacov. Zasiela sa v 1., 3. a 5. rozhodnutí.

Vedeli by ste mi prosím ozrejmiť nasledujúcu situáciu? Z minulého štvrťroka máme na sklade X zásob pre výrobok 2 na trhu NAFTA. Pre toto obdobie sme vyrobili Y výrobkov. Dostali sme Z objednávok z tohto trhu. Pričom Z > X + Y. Čo znamená, že by sme mali predať Z výrobkov a na sklad by nám malo pribudnúť (X+Y) - Z výrobkov. Namiesto toho však máme W nevybavených objednávok.

Vášmu oddeleniu V&V sa podarilo podstatné vylepšenie výrobku, ktoré Vám bolo v správe manažmentu oznámené. Vy ste rozhodli o jeho okamžitom zavedení, čo spôsobilo, že sa Vaše zásoby zo skladu vypredali za zostatkovú cenu. Objednávky, ktoré ste dostali sa vzťahujú na nové výrobky, ktorých ste vyrobili Y, pričom Y < Z. Nevybavené objednávky sú teda (Z - Y) / 2.

Máme otázku k Vylepšeni výrobkov. Nie je nám celkom jasné, prečo pri každom výrobku v tomto kvartáli máme uvedené podstatné vylepšenie, keď sme rozhodli o jeho zavedení len pri výrobku 1.

V správe manažmentu Vás Vaše oddelenie V&V informuje o tom, že sa im vďaka investíciám sa Vám podarilo dosiahnuť podstatné vylepšenie pre všetky výrobky. Momentálne je na Vás, aby ste zvážili, či ho chcete zaviesť alebo nie. Prosím, venujte pozornosť bodom: 248, 47 a následne bodom predchádzajúcim bod 47.

V DS sme chceli zadať - 15 (prepustenie kvalifikovaných pracovníkov). V systéme je však napísané, že možno zadať max. -9. Ide o chybu alebo skutočne nemôžeme prepustiť viac ako 9 zamestnancov v 1 rozhodnutí?

Ak si pozriete záverečné listy manuálu, uvidíte obmedzenia pre každú položku rozhodovacieho hárku, t.j. minimálnu a maximálnu hodnotu uskutočniteľných rozhodnutí. Ak by ste chceli prijať rozhodnutie mimo týchto limít, bolo by považované za neplatné - chybné a označené #.  Preto je možné vložiť len čísla vyššie ako -9.

Mám niekoľko otázok: Zrušili sme všetkých dílerov NAFTA, zachovali sme však malú finančnú podporu, aby sa nám dopredali výrobky. Dostali sme však ďalšie objednávky z trhu NAFTA. A ďalej sa nám uskladnili nejaké výrobky pre tento trh, čo vyzerá akoby sme nepredali ani to, čo sme mali dohodnuté. Nevieme ako zrušiť objednávky z NAFTA úplne, keďže keď zadáme 0, tak nevybavíme objednávky, ktoré nám prišli.

Prosím, pozrite si bod 25 manuálu, ktorý hovorí o tom, že ak z niektorého trhu nechcete obdržať objednávky na daný produkt v nasledujúcom štvrťroku je potrebné zadať 0 do rozhodovacieho formulára v príslušnej časti. Zrušením dílerov a distribútorov ste docielili, že na danom trhu nemá kto Vaše objednávky spracovať. Rovnako rozhodnutím o minimálnej finančnej podpore ste znížili efektivitu práce Vašich dílerov. To spôsobilo, že sa Vám výrobky nevypredali.

Z manuálu nám nie je celkom jasné, či sa naše rozhodnutie o počte dílerov a distribútorov prejaví v nasledujúcom štvrťroku alebo až v štvrťroku po nasledujúcom štvrťroku.

Do DS zadávate rozhodnutie o tom, koľko dílerov a distribútorov by ste chceli mať k dispozícii v nasledujúcom štvrťroku. Pozrite si ale bod 233. manuálu. Tých, ktorých požadujete nemusíte získať. Díleri a distribútori si totiž na základe podmienok, ktoré im ponúknete (oznámite štvrťrok vopred - bod 65), aby sa rozhodli, či chcú alebo nechcú pre Vás pracovať. V správe manažmentu potom uvidíte koľko dílerov a distribútorov Vám bude k dispozícii na začiatku ďalšieho štvrťroku.

Ako je možné, že % trhový podiel nedáva 100% pri sčítaní podielov všetkých firiem?

Na trhu existuje aj konkurencia, ktorú nepoznáte resp. nie je vaším priamym konkurentom. Pri menšom počte firiem v skupine, je toto % nižšie. V každej skupine môže byť minimálne 5 a maximálne 8 tímov, ktoré sú vašou priamou konkurenciu a ich rozhodnutia ovplyvňujú úspešnosť vašich rozhodnutí.

Ak investujeme do V&V výrobkov určitý finančný obnos a ostatné firmy podobnú čiastku. Dosiahneme podstatné vylepšenie všetci?

Prosím pozrite si bod 46. manuálu, aby ste zistili, čo ešte vplýva na úspešnosť Vašich investícii do V&V.

Detailed FAQs

Záštita:

bratislava.jpg
msvvas-sr.jpg

Generální partneri:

ibm.png
jt_banka_sk.jpg

Hlavní partneri:

deloitte_1.jpg
vsmcityu_1.jpg