Cesta k textu na webu --> www.vsfs.cz/gmccz / Súťaž / Pravidlá

Pravidlá

Každý účastník GMC dostane tri druhy dokumentov:

  • Manuál obsahujúci organizačnú štruktúru modelovej spoločnosti a výročnú bilančnú správu. Obchodné záznamy spoločnosti zahŕňajúce kompletnú správu za posledné obdobie predchádzajúce začiatku súťaže. 
  • Výsledkový formulár, vzor pre zálohu svojich rozhodnutí (riešení) zadaných do nášho elektronického on-line systému.
  • Štvrťročnú správu spoločnosti, obsahujúcu finančné a štatistické údaje a všeobecné informácie za toto obdobie. Každá posledná štvrťročná správa tímu slúži ako základ pre vypracovanie nových stanovísk a riešení.

Člen tímu, ktorý vyhral v minulosti národnej finále súťaže 2 krát alebo viac, nemôže sa tejto súťaže zúčastniť. GMC sa uskutočňuje v troch kolách s tým, že každé z nich obsahuje 5 častí t.j. päť stanovísk, ktoré pokrývajú celé spektrum činností firmy (marketing, predaj, výrobu, logistiku, ľudské zdroje a financie).

Každý tím si zvolí svojho koordinátora a potom sa zoznámi s informáciami obsiahnutými v manuáli (všeobecná situácia spoločnosti a súčasné trhové postavenie jej produktov). Následne musí každý tím vypracovať vlastnú stratégiu a pripraviť prvý súbor rozhodnutí. Jedno strategické rozhodnutie pozostáva až zo 70 parametrov. Prijaté rozhodnutia sú tímami zapracované do štvrťročnej správy spoločnosti (management report) a tvoria základ pre prípravu ďalšej správy a všetkých nasledujúcich.

Pred zahájením 1. kola sú tímy počítačom náhodne rozdelené do skupín (5-6 tímov/skupina). V prvom kolo všetky tímy dostanú rovnakú históriu modelovej výrobnej firmy, ktorá pozostáva z piatich štvrťročných správ spoločnosti, na základe ktorých tímy nastavujú svoju stratégiu a prijímajú rozhodnutia.

Do 2. kola súťaže postupujú 4 tímy zo skupín, tí sú rozdelení do skupín a posiela sa im úplne nová história!!!

Do posledného 3. kola (Národného finále) postupujú 4 tímy zo skupín z predošlého kola.

K stiahnutiu

Záštita:

bratislava.jpg
msvvas-sr.jpg

Generální partneri:

ibm.png
jt_banka_sk.jpg

Hlavní partneri:

deloitte_1.jpg
vsmcityu_1.jpg