Cesta k textu na webu --> www.vsfs.cz/gmccz / O soutěži / FAQ

FAQ

1. Chtěl bych se zúčastnit soutěže GMC Euromanager. Jaký postup doporučujete?

Doporučili bychom Vám postupovat takto:

1) Seznámit se s projektem prostřednictvím naší webové prezentace.
2) Stáhnout si ze sekce Projekt / Pravidla "manuál", jehož podrobné osvojení je nezbytné pro pochopení podstaty soutěže, jakož i pro samotný úspěch.
3) Registrovat soutěžní tým v sekci "vstup pro účastníky soutěže"

2. Kolik soutěžících může být v jednom týmu?

V jednom týmu může být min. 3 max. 5 soutěžících. Varianta zaregistrovat se jako jednotlivec již pro tuto edici neexistuje.

3. Jaké doporučujete složení týmu?

Můžete rozdělit odpovědnost mezi jednotlivce, kdy každá osoba bude zodpovědná za určitou oblast chodu firmy. Budete pravděpodobně potřebovat určit jednoho "vedoucího", který zaručí, že vaše jednotlivé názory budou smysluplně sladěny. Případně můžete zvolit uvolněnější přístup, kdy budete vše rozhodovat společně. Složení týmu je tudíž podřízeno konkrétní specializaci či profesnímu zaměření jednotlivých členů.

4. Jak probíhá komunikace mezi týmem a organizátorem soutěže a na kolik je nutná fyzická přítomnost členů týmu v průběhu soutěže?

Komunikace probíhá pouze přes internet, v nutných případech je samozřejmě možné telefonické spojení. Fyzická přítomnost je zapotřebí pouze při Vašem eventuálním postupu do Národního finále, které je jednodenní záležitostí. Není nutné, aby se celý tým nebo jeho část speciálně setkávala k vypracovávání rozhodnutí. Můžete zvolit mnohem operativnější a ekonomičtější cestu tj. elektronickou formu. Samozřejmě ale záleží na Vás, jakou formu komunikace si mezi sebou zvolíte.

5. Jak je náročná účast v soutěži z časového hlediska?

Časový rámec je následující: soutěž probíhá ve třech národních kolech. První kolo se skládá z pěti částí, tj. 5 rozhodnutí, která přijme Váš tým za účelem dosažení nejvyšší ceny akcie pro Vaši firmu na trhu. Doba pro učinění jednoho rozhodnutí (72 položek) je jeden týden, tzn. jedno kolo bude trvat pět týdnů. Po prvním kole vítězný tým z každé skupiny postoupí do kola druhého, kde se celá procedura opakuje. Následuje národní finále, které proběhne během jednoho dne. Pokud jde o vytížení z časového hlediska, tak při dobré součinnosti a koordinaci lze soutěž úspěšně absolvovat, aniž by bylo negativně ovlivněno zkouškové období resp. výkon pracovních povinností.

6. Z manuálu jsem se dočetl, že týmy jsou rozděleny ve skupině max. po 8. Znamená to tedy, že týmy soutěžící v menší skupině např. po 7 či 6 jsou oproti ostatním zvýhodněny např. z pohledu konkurence?

Týmy jsou na začátku soutěže rozděleny na náhodné bázi do skupin. Žádná skupina není oproti ostatním nijak zvýhodněna či znevýhodněna, všichni vstupují do soutěže za stejných podmínek. Menší počet týmů ve skupině sice může působit dojmem, že konkurence je menší. Opak může být pravdou. Záleží na tom, jak kvalitní týmy ve skupině soutěží.

Záštita:

mhmp.jpg
msmt_1.jpg

Generální partner:

jt_banka.jpg

Hlavní partneři:

csob.jpg
ibm_1.jpg