Cesta k textu na webu --> www.vsfs.cz/gmccz / O soutěži / Přínos

Přínos

Firmy

Školení

 • forma odzkoušení si vybraných zaměstnanců a jejich součinnosti a spolupráce jako týmu a porovnání s konkurencí ostatních zúčastněných firem
 • metoda posouzení a rozvíjení jejich manažerských schopností a ocenění úrovně jejich znalostí, osobních předpokladů a stupně týmové práce za účelem vyhodnocení jejich specializace a zaměření a stanovení plánu jejich profesionálního rozvoje

Nábor

 • přidělení týmů partnerům soutěže jim umožňuje přímou komunikaci s jednotlivými členy s cílem získat je jako budoucí zaměstnance
 • forma "Assesment centre" posuzuje schopnosti studentů přijímat manažerská rozhodnutí, pracovat v týmu a pochopit zákonitosti obchodní problematiky
 • neformální setkání managementu s přidělenými týmy je příležitostí prezentovat politiku firmy a demonstrovat, že jsou společností, pro níž je oboustranně výhodné pracovat
 • formou přímé účasti na prezentacích na VŠ po celé ČR podchytit zájem studentů a vytipovat potenciální zaměstnance.

PR

 • zapojením do soutěže formou podpory týmů získává firma image jako společnosti se zájmem o podporu profesionálního rozvoje čerstvých absolventů a formování budoucích manažerů
 • účast na veškerých aktivitách, prezentacích a mediálních kampaních je příležitostí dalšího zviditelnění společnosti a prosazování jejích firemních záměrů

Marketing

 • společenské aktivity jsou formou setkání s potenciálními obchodními partnery s cílem vytvořit nezbytné kontakty a podmínky pro eventuální obchodní spojení a další rozvoj obchodní strategie
 • příležitost k prezentování svých produktů, např. v podobě ceny pro vítěze národního finále soutěže.

Soutěžící

 • je příležitostí ověřit si své znalosti a osobní předpoklady a získat potřebné zkušenosti v klíčových oblastech řízení virtuální firmy operující v realistických podmínkách simulovaného trhu EU a NAFTA, a to nejen na národní, ale i mezinárodní úrovni
 • řízení firmy v oblastech financí, HR, výroby, obchodu a marketingu umožňuje pochopit jejich vzájemnou součinnost a provázanost z pohledu úspěšného působení firmy na trhu
 • patronát nad studentskými týmy je unikátní možností jak poznat život kamagra effervescent a zákonitosti fungování reálné firmy a seznámit se s jejím managementem
 • prokázáním svých schopností, znalostí a osobních předpokladů v soutěži se vytváří podmínky a prostor k získání zajímavé pracovní příležitosti či k pracovnímu postupu.

Záštita:

mhmp.jpg
msmt_1.jpg

Generální partner:

jt_banka.jpg

Hlavní partneři:

csob.jpg
ibm_1.jpg