Cesta k textu na webu --> www.vsfs.cz/gmccz / O soutěži / Pravidla

Pravidla

Každý účastník GMC obdrží tři druhy dokumentů:

  • Manuál obsahující organizační strukturu modelové společnosti a výroční bilanční zprávu. Obchodní záznamy společnosti zahrnující kompletní zprávu za poslední období předcházející začátku soutěže.
  • Výsledkový formulář, vzor pro zálohu svých rozhodnutí (řešení) zadaných do našeho elektronického on-line systému.
  • Čtvrtletní zprávu společnosti, obsahující finanční a statistické údaje a všeobecné informace za toto období. Každá poslední čtvrtletní zpráva týmu slouží za základ pro vypracování nových stanovisek a řešení.

Člen týmu, který vyhrál v minulosti národní finále soutěže 2 krát nebo více, nemůže se této soutěže již účastnit. GMC je prováděno ve třech kolech s tím, že každé z nich obsahuje 5 částí tj. pět stanovisek, jež pokrývají celé spektrum činností firmy (marketing, prodej, výrobu, logistiku, lidské zdroje a finance).
Každý tým si zvolí svého koordinátora a poté se seznámí s informacemi obsaženými v manuálu (všeobecná situace společnosti a stávající tržní postavení jejích produktů). Poté musí každý tým vypracovat vlastní strategii a připravit první soubor stanovisek (rozhodnutí ). Přijatá stanoviska jsou týmy zapracována do čtvrtletní zprávy společnosti (decision sheet) a tvoří základ pro přípravu další zprávy a všech následných.

Před zahájením 1. kola jsou týmy počítačem náhodně rozděleny do skupin (6-7 týmů/skupina).

Do 2. kola soutěže postupují vždy nejlepší 4 týmy ze skupiny, ty jsou rozděleny do skupin a posílá se jim zcela nová historie!!!

Do posledního 3. kola (Národního finále) postupují 2 vítězné týmy ze skupin z předešlého kola.

Podmínky jednotlivých kol se zcela liší.

Finále je jednodenní záležitostí, při které musejí týmy zpracovat všech 5 stanovisek (rozhodnutí), čas na zpracování rozhodnutí se tak zkracuje! Finalisté soutěží společně v prostorách vybraných organizátorem projektu.

Oznámení výsledků finále a udělování cen probíhá v rámci slavnostního ceremoniálu.

Vítězný tým národního finále postupuje do světového finále, kde se střetne s vítěznými týmy z ostatních zúčastněných zemí. Panel rozhodčích je tvořen třemi významnými osobnostmi, které řeší případné spory či stížnosti. Funkční období tohoto panelu je zpravidla tři roky a jejich rozhodnutí jsou konečná a neměnná.

Ke stažení

Záštita:

mhmp.jpg
msmt_1.jpg

Generální partner:

jt_banka.jpg

Hlavní partneři:

csob.jpg
ibm_1.jpg