Cesta k textu na webu --> www.vsfs.cz/gmccz / O soutěži / Princip

Princip

Global Management Challenge je největší soutěží na světě v oblasti simulace strategie řízení společnosti. Modelové obchodní společnosti soutěží na virtuálních trzích EU, NAFTA a internetu s cílem dosáhnout co nejvyššího zhodnocení investice a nejlepšího tržního postavení na základě dosaženého zisku. Toto kritérium určí vítěznou společnost na trhu a vítězný tým soutěže. Každému týmu je na počátku přidělena jedna společnost a údaje charakterizující její postavení na trhu. Speciální počítačový software vyhodnocuje důsledky vypracovaných stanovisek ( řešení ) týmů v oblasti marketingu, výroby, lidských zdrojů, logistiky a financí a stanoví konečnou bilanci (zisk-ztráty) přidělené společnosti. V každém týmu může participovat minimálně 3 maximálně a 5 účastníků, kteří si stanoví svého koordinátora. Týmy se mohou přihlásit jako studenský, kombinovaný či zaměstnanecký tým.

Na začátku soutěže jsou týmy náhodně rozděleny do skupin. Skupina je tvořena 5 až 8 týmy, které mezi sebou přímo soupeří a tvoří tak konkurenční prostředí. Na národní úrovni je soutěž realizována ve třech kolech. Každé kolo se skládá z pěti strategických stanovisek ( řešení ) každého týmu. Vítězné národní týmy z jednotlivých zemích se spolu utkají v mezinárodním finále.

Počítačový model názorně prezentuje reálnou činnost společnosti, úlohu jednotlivých divizí z pohledu jejich přínosu pro celkové působení a výsledky společnosti, což klade důraz na koordinaci postupu členů týmu a jejich součinnost. Tým se učí vypracovávat strategii rozvoje, plánovat a pracovat s přidělenou informací. Tým bere na sebe manažerskou zodpovědnost, zejména v pěti hlavních oblastech a učí se pracovat společně.

V obchodním prostředí musejí společnosti čelit rostoucí konkurenci, reagovat neustálými inovativními řešeními a přizpůsobovat svá stanoviska požadavkům trhu, aniž by utrpěly ztráty. GMC je výborným nástrojem pro vznik a prohlubování firemní kultury a prostředí. GMC je současně velmi efektivním školícím nástrojem, umožňujícím simulaci a testování změn zodpovědností v rámci manažerského týmu a takticko - strategických postupů.

Přibližně polovina přihlášených týmů má možnost získat patronát jedné z partnerský společností. Patronát jim umožní poznat danou společnost blíže, řešit rozhodnutí v jejich prostorách, účast na akcích, které dané společnost organizuje nebo alespoň svého partrona navštívit v rámci akcí GMC.
Patronát je zároveň příležitostí, jak si vytvořit vztah s potenciálním zaměstnavatelem, dokázat mu svoje schopnost a vědomosti. Týmy pod patronátem získávají, i díky odbornému poradenství zaměstnanců, cenný náhled z/do praxe. Toto poradenství je možné využít nejen z pohledu účasti v soutěži, ale i při studiu (při řešení diplomové práce a pod.).

Do prvního kola mohou vstoupit všechny zaregistrované týmy, jejichž členové nevyhráli národní finále této soutěž již 2 krát a více krát. Po dobu pěti týdnů si tak vyzkoušejí, jaké to je řídit vlastní firmu. Rozvíjejí svoje rozhodovací zručnosti a analytické myšlení.

O patronát se všechny týmy ucházejí stejným způsobem. Přirozeně záleží na úsíli, které do vyplnění registračních formulářů, zejména motivačních otázek o výběru potenciálního patrona tj. proč si danou společnost vybrali a proč by si ona měla vybrat přávě jejich tým, vložíte.

Patronující společnosti věnují pozornost Vašim životopisům a motivačním listům (motivačním otázkám). Každá společnost si prohlíží ty týmy, které uvedli název jejich společnosti jako preferovaného patrona a ty, které uvedli "bez preference". V případě, že má společnost dostatek zájemců o jejich patronát vyšší prioritu přikládá týmu, který projevil zájem právě o ně.

 

www.worldgmc.com

 

Záštita:

mhmp.jpg
msmt_1.jpg

Generální partner:

jt_banka.jpg

Hlavní partneři:

csob.jpg
ibm_1.jpg