Bohuslava Šenkýřová, fotografka

BIOGRAFIE BOHUSLAVY ŠENKÝŘOVÉ

Bohuslava Šenkýřová se narodila ve znamení Střelce na Chodsku v Domažlicích. Vystudovala politickou ekonomii a filozofii na Filozofické fakultě (1972–1977) a postgraduální doplňkové pedagogické studium na Pedagogické fakultě (1996) Univerzity Karlovy v Praze.

V letech 1990-93 působila v Komerční bance - odbor vzdělávání a v týmu Andersen Consulting. Spoluzaložila Bankovní akademii, a.s. (1993), kterou deset let řídila.

V roce 1999 byla u zrodu Vysoké školy finanční a správní, o. p. s., jejíž rektorkou je od roku 2006 a která pod jejím vedením získala status univerzity (2009).

Bohuslava Šenkýřová iniciovala vznik Společenství škol (2007), které unikátním způsobem propojuje soustavu soukromých škol různých stupňů. Vedle Vysoké školy finanční a správní se v něm sdružuje pod Bankovní akademií víceleté gymnázium, střední odborná škola a vyšší odborná škola. V roce 2009 dovršila svoje úsilí o vybudování uceleného vzdělávacího projektu založením Kouzelných škol – základní a mateřské, uplatňujících metodou Montessori. Většina školských zařízení ve Společenství škol funguje jako neziskové organizace.

Za své působení ve vrcholových manažerských funkcích získala ocenění Manažerka roku 2008, kterému předcházel titul LadyPro v roce 2007 a Úspěšná manažerka v roce 2000. VŠFS se pod jejím vedením dostala v roce 2005 a 2007 na přední místo ankety Top 100.

Ve svém volném čase ráda podniká dobrodružné cesty po celém světě. Díky vášni pro fotografování vznikají z jejích cest fotografie, které úspěšně prezentovala na několika výstavách, např. na výtvarné open air akci Kladenské dvorky, v hotelu Hvězda – Skalník v Mariánských Lázních nebo v Muzeu města Ústí nad Labem. S velkým ohlasem se setkaly i její výstavy v Lobby Café v Praze.

Je autorkou devíti kalendářů: Namibii srdcem (2007), Hola Peru (2008), Írán (2009), Jordánsko (2010), Senegal (2011), Tanzanie (2012), Bali (2013), Jamajka (2014) a Indie (2015), které vydala VŠFS na podporu svého Stipendijního fondu.

Je hrdou babičkou vnuček Andulky a Elišky, kterým se snaží věnovat co nejvíce svého volného času.