Bohuslava Šenkýřová, fotografka

BIOGRAFIE BOHUSLAVY ŠENKÝŘOVÉ

Bohuslava Šenkýřová se narodila ve znamení Střelce na Chodsku v Domažlicích. Vystudovala politickou ekonomii a filozofii na Filozofické fakultě (1972–1977) a postgraduální doplňkové pedagogické studium na Pedagogické fakultě (1996) Univerzity Karlovy v Praze.

V letech 1990-93 působila v Komerční bance - odbor vzdělávání a v týmu Andersen Consulting. Spoluzaložila Bankovní akademii, a.s. (1993), kterou deset let řídila.

V roce 1999 byla u zrodu Vysoké školy finanční a správní, o. p. s., jejíž rektorkou je od roku 2006 a která pod jejím vedením získala status univerzity (2009).

Bohuslava Šenkýřová iniciovala vznik Společenství škol (2007), které unikátním způsobem propojuje soustavu soukromých škol různých stupňů. Vedle Vysoké školy finanční a správní se v něm sdružuje pod Bankovní akademií víceleté gymnázium, střední odborná škola a vyšší odborná škola. V roce 2009 dovršila svoje úsilí o vybudování uceleného vzdělávacího projektu založením Kouzelných škol – základní a mateřské, uplatňujících metodou Montessori. Společenství škol představuje v České republice zcela unikátní komplex vzdělávacích institucí. Garantuje provázanost a návaznost jednotlivých vzdělávacích stupňů a studijních programů, stejně jako vysokou kvalitu výuky, klientský (individuální) přístup ke studentům, vynikající technologické vybavení a přátelské prostředí s příjemnou atmosférou během studia.

Za své působení ve vrcholových manažerských funkcích získala řadu ocenění, namátkou Manažerka roku, LadyPro nebo Úspěšná manažerka.. VŠFS se pod jejím vedením několikrát dostala na přední místo ankety Top 100.

Ve svém volném čase ráda podniká dobrodružné cesty po celém světě. Díky vášni pro fotografování vznikají z jejích cest fotografie, které úspěšně prezentovala na několika výstavách, např. na výtvarné open air akci Kladenské dvorky, v hotelu Hvězda – Skalník v Mariánských Lázních nebo v Muzeu města Ústí nad Labem. S velkým ohlasem se setkaly i její výstavy v Lobby Café v Praze.

Je autorkou již 14 kalendářů, které vydala VŠFS na podporu svého Stipendijního fondu.