Economics and Management

Bc.Ing.
Master's
program:  Economics and Management
degree:Ing.
language:Czech
area of education:Economic Fields of Study
faculty:Faculty of Economics
Prague: full-time, part-time
Karlovy Vary: full-time, part-time
apply online

Program je určen pro absolventy bakalářského studia ekonomicky orientovaných oborů. Primárně se zaměřuje na rozvoj odborných znalostí a dovedností nutných pro řízení různých typů organizačních jednotek (zejména podniků a jejich částí). Obsahové zaměření jednotlivých předmětů je orientováno na získání trendových poznatků v jednotlivých oborech a schopnost aplikovat výsledné úvahy do podnikové praxe prostřednictvím řešení případových studií a zpracovaných projektů. Studium zohledňuje směr dalšího vývoje vysokého školství pro Průmysl 4.0 – umožňuje získávání potřebných měkkých dovedností, kterými jsou trhem požadovaná kreativita, podnikavost, schopnost prezentace, schopnost komunikace a práce v týmu, obecná schopnost aktivního přístupu ke světu, schopnost nacházet inovativní řešení.

Společné profilové předměty

  • Strategické řízení podniku
  • Finanční řízení podniku
  • Řízení rizik
  • Manažerská ekonomika
  • Makroekonomie
  • Marketingové řízení podniku
  • Mikroekonomie
  • Controlling

Uplatnění

Studijní program zabezpečuje všestrannou přípravu vedoucích pracovníků na vyšší manažerské funkce v obchodních korporacích, holdingových strukturách, v malých a středních podnicích, ve sféře domácího i zahraničního obchodu, v samostatném podnikání OSVČ, v rodinných podnicích, ve službách, popř. v neziskových subjektech.

Study plans

Assumed knowledge

Other useful information

Master's
Bc.Ing.
Master's