Economics and Management

Bc.Ing.
Bachelor's
program:  Economics and Management
degree:Bc.
language:Czech
area of education:Economic Fields of Study
faculty:Faculty of Economics
Prague: full-time, part-time
Karlovy Vary: full-time, part-time
apply online

Program si klade za cíl provázat absolventům znalost teoretických východisek ve spojení s jejich praktickou aplikací prostřednictvím studijních předmětů primárně zaměřených na aktivity jednotlivých podnikových útvarů. Je postaven na ekonomickém a kritickém myšlení orientovaném na podnikavost, podnikání, tvořivost, kreativitu, schopnost prezentace a komunikace, aktivní přístup ke světu, otevřený přístup k novým formám podnikání. Důraz je kladen na exaktní myšlení, které je založeno na ověřených kvalitativních a kvantitativních datech, na schopnosti práce s informacemi, s trendovými informačními a prezentačními systémy. Podnikání představuje na vědeckém základě jako sled vzájemně propojených projektů a procesů konkrétních podnikových útvarů, které jsou řízeny prostřednictvím strategického a operativního plánování, rozhodování.  Absolventi budou díky všeobecným i odborným znalostem a dovednostem schopni reagovat na měnící se tržní podmínky v podnikatelské činnosti. V posledním ročníku zpracují reálný podnikatelský plán, který nabídnou prostřednictvím Mini Dne D potenciálním investorům.

Profilové předměty

  • Business model
  • Makroekonomie
  • Mikroekonomie
  • Řízení podniku

Uplatnění

Studijní program zabezpečuje všestrannou přípravu vedoucích pracovníků na střední manažerské funkce v obchodních korporacích, holdingových strukturách, v malých a středních podnicích, ve sféře domácího i zahraničního obchodu, v samostatném podnikání OSVČ, v rodinných podnicích, ve službách, popř. v neziskových subjektech.

Study plans

Other useful information

Global program

The VSFS Bachelor degree program can be studied along with courses of BSBA from City University of Seattle, USA.

Bachelor's
Bc.Ing.
Bachelor's