Applied Informatics

Bc.Mgr.
Bachelor's
branch:  Applied Informatics
degree:Bc.
language:Czech
program:Informatics (B1801)
faculty:Faculty of Economics
Prague: full-time, part-time
apply online

Cílem bakalářského studijního programu Aplikovaná informatika je výchova odborníků – informatiků, schopných úspěšného působení v praxi. Aplikovaná informatika je v ČR i ve světě perspektivním oborem, jehož absolventi patří dlouhodobě mezi nejvíce trhem poptávané pracovníky s nejvyššími nástupními platy. Aplikačně zaměřené studium v oboru informatika propojuje kvalitní teoretické znalostní vzdělání se získáním praktických dovedností. Bakalářský studijní program Aplikovaná informatika je orientován na oblasti základů informatiky, programování, informačních systémů a softwarového inženýrství. Absolvent získá kvalitní přehled o moderních informačních technologiích a systémech jako jsou vývojová prostředí pro programátory, webové aplikace nebo databázové servery, naučí se dovednosti podílet se na vývoji těchto technologií a systémů i schopnosti tyto technologie a systémy aplikovat. Absolvováním oboru student získá algoritmické, analytické, kreativní a systémové myšlení, osvojí si dovednosti pro práci v projektovém týmu i pro jeho řízení; naučí se prezentačním a komunikačním dovednostem, (v šestisemestrálním kurzu) zvládne na úrovni odborné komunikace anglický jazyk.

Profilové předměty

  • Programování v jazyce C
  • Objektově orientované programování
  • Vývoj internetových aplikací
  • Databázové systémy
  • Bezpečnost informací
  • Hardware, operační systémy
  • Systémy a systémové myšlení
  • Principy a projektování informačních systémů

Uplatnění

Po absolvování bakalářského studia studijního programu Aplikovaná informatika mohou absolventi odejít přímo do praxe. Konkurenční výhodou je znalostní i provozní excelence absolventa, schopného profesní univerzálnosti v oboru informačních a komunikačních technologií (ICT) a systémů, flexibility na technologický pokrok a adaptability na požadavky informatické praxe. Profilu absolventa odpovídá široké uplatnění absolventů v ICT firmách, IT odděleních a datových center hospodářských organizací, organizací veřejné správy a dalších, včetně mezinárodních korporací a zahraničních institucí; možná je také samostatná podnikatelská činnost v oboru IS/ICT. Relevantní charakteristické profese jsou: analytik-programátor, správce infrastruktury, systémový integrátor, správce informačních systémů a databází, vývojář a tester aplikací a systémů, konzultant v oboru ICT a systémů, bezpečnostní specialista, podnikatel v ICT. Studium současně plně pokrývá předpoklady navazujícího magisterského studia.

Study plans

Other useful information

Bachelor's
Bc.Mgr.
Bachelor's