Společenství škol:
Mateřská škola
Základní škola
Gymnázium
Střední odborná škola
Univerzita
Kurzy
ENGLISH
 

Příspěvky

Vyzýváme zájemce o vystoupení na konferenci v odpolední části zasedání k předložení příspěvku do 20. října 2012. Máme zájem o příspěvky akademiků i praktiků. Příspěvek zašlete na jaroslav.vostatek@vsfs.cz

O zařazení příspěvků do programu konference rozhoduje vědecký výbor. Máme zájem o příspěvky ke všem penzijním systémům a modelům. Zasláním příspěvku se přispěvatel zavazuje k účasti na konferenci, pokud jeho příspěvek bude zařazen na program konference.

Příspěvky na konferenci by měly obsahovat klíčová slova, plná jména autorů a jejich instituce a adresy, jakož i email, fax a telefon autora pověřeného korespondencí. Předpokládáme příspěvky ve tvaru pdf. Přijaté příspěvky budou recenzovány a publikovány ve sborníku abstraktů s přiloženým CD ROM s plným textem příspěvků, s kódem ISBN.

(c) 2011-2012 Vysoká škola finanční a správní, a.s., Estonská 500, Praha 10, 101 00 administrace