Společenství škol:
Mateřská škola
Základní škola
Gymnázium
Střední odborná škola
Univerzita
Kurzy
ENGLISH
 

ROČNÍK 2011

Mezinárodní vědecká konference

DŮCHODOVÁ REFORMA – JAK DÁL?,

se konala dne 5. května 2011 v Grandhotelu Bohemia v Praze 1, Králodvorská 4.

Záštitu nad konferencí převzalo ministerstvo práce a sociálních věcí.

První odborná konference téhož jména byla uspořádána ve spolupráci s CESES Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, na konferenci přednesli hlavní referáty profesoři Martin Potůček (UK) a Jaroslav Vostatek (VŠFS). Jako panelisté vystoupili Vladimír Bezděk, Vít Samek a Vladimír Špidla.

Ročník 2011 byl pojat jako mezinárodní vědecká konference, keynote speakerem byl profesor Vídeňské univerzity Robert Holzmann, který jako ředitel sekce sociálního zabezpečení Světové banky přispěl zásadním způsobem k formulaci Panevropského penzijního systému.

Vystoupili:

• Keynote speaker: Robert Holzmann (Světová banka, Vídeňská univerzita): Důchodové reformy v Evropě: trendy, nové výzvy a společné opce
• Jiří Král (MPSV): Stav důchodové reformy v ČR
• Jaroslav Vostatek (VŠFS): Panevropský penzijní systém jako alternativa vládní důchodové reformy
 

 

Hyde park ČT24, 21. 2. 2011
host: prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc., vedoucí katedry veřejné ekonomiky, VŠFS
spustit videoarchív

 

Partneři

 

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group                    

 

Mediální partneři:

        

(c) 2011-2012 Vysoká škola finanční a správní, a.s., Estonská 500, Praha 10, 101 00 administrace