Společenství škol:
Mateřská škola
Základní škola
Gymnázium
Střední odborná škola
Univerzita
Kurzy
30 let ekonomického
vývoje v České republice
Vědecká konference spojená s vyhlášením vítězů
7. ročníku soutěže o Cenu prof. Františka Vencovského
 

Ročník 2015

Vývoji evropské ekonomiky v nejbližším období se věnovali účastníci vědecké konference EVROPSKÁ EKONOMIKA - NÁVRAT K RŮSTU NEBO DLOUHODOBÁ STAGNACE?, kterou pořádala 27. listopadu 2015 Vysoká škola finanční a správní, za účasti Miroslava Singera, guvernéra ČNB, jenž současně byl key note speakerem konference. V panelové diskusi, která završila dopolední blok soutěže, se přední čeští ekonomové věnovali vysoce aktuálním tématům.

M. Singer se soustředil na téma Růst evropské ekonomiky ve světle kroků ECB, František Bostl, hlavní ekonom Colosseum zahájil téma Smlouva TTIP – výhoda nebo zdroj problémů a Martin Diviš, předseda představenstva a GŘ Kooperativa pojišťovny, zaštítil atraktivní téma Česká republika – premiant Evropy v roce 2015?

MS PowerPoint Prezentace Miroslava Singera, 1.8 MB

Odborníci se v nadnesených tématech shodli, že Evropa čelí v posledních měsících několika hrozbám, které se mohou negativně promítnout do vývoje ekonomiky a dále zpomalit její růst. Výzvou posledních měsíců je migrační krize, která odborníky rozděluje. Panují různé názory na to, zda migrace s sebou přinese potřebnou injekci v podobě zvýšení přílivu chybějící pracovní síly nebo zda vlna migrantů bude naopak znamenat vysoké náklady spojené například s výplatou sociálních dávek. Celý proces může vést nejen k postupnému uzavírání evropských hranic, ale i k omezení obchodu. V této souvislosti může být naopak pozitivní uzavření chystané dohody TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) o volném obchodu mezi Evropskou unií a Spojenými státy.

Významným rizikem, které přítomní ekonomové komentovali, je také riziko deflace. Celosvětově se úrokové sazby pohybují na velmi nízkých hodnotách blízkých k nule, takže komparativní výhodu je možné získat přes slabší měnu.

Česká republika si vede v roce 2015 z ekonomického hlediska velmi dobře, když očekáváme růst HDP ve výši až kolem 4,5 %, tedy nejvyšší růst ze všech států Evropské unie. I tato skutečnost byla součástí zajímavé diskuse, v níž M. Singer konstatoval, že: „Česká ekonomika má předpoklady k tomu, aby patřila k rychleji rostoucím ekonomikám v Evropě, protože ekonomika je makroekonomicky rovnovážná, relativně málo zadlužená a má solidní mikro- fundamenty.“

Významným tématem se také ukázala konkurenceschopnost Evropské unie a divergence výkonnosti ekonomik jednotlivých evropských států – na jedné straně reprezentovaných Německem a na straně druhé třeba Řeckem a Portugalskem nebo Itálií a Španělskem. Jak konstatoval guvernér Singer: „Víra, že členství v eurozóně povede k větší disciplíně hospodářských politik (a politiků), se ukázala být iluzí a zbožným přáním.“

Otázkou, která z dnešního fóra naléhavě zaznívá, je, zda projekty sjednocování Evropy pomocí fiskální či bankovní unie mohou být v této situaci vůbec úspěšné a zda tato situace naopak nepovede k celkovému oslabení postavení Evropy jako celku vůči zbytku světa.

Konference spojené s vyhlášením Ceny prof. Františka Vencovského pro mladé ekonomy jsou po dobu své existence vždy pořádány pod záštitou guvernéra České národní banky a i v minulosti se jí zúčastnila celá řada významných ekonomických osobností nejenom v českém, ale i světovém měřítku, jako např. Sam Peltzman z The University of Chicago nebo prof. Nicolas Barr z London School of Economic. Letos se soutěž i doprovodná konference, které jsou koncipovány jako bienále, konají již po páté.

Generálními partnery konference Evropská ekonomika - návrat k růstu nebo dlouhodobá stagnace? jsou Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group a Colosseum, a. s.

 

CENA PROF. FRANTIŠKA VENCOVSKÉHO

Už pátý ročník soutěže o Cenu prof. Františka Vencovského pro mladé ekonomy, kterou pořádá Vysoká škola finanční a správní, zná své vítěze. O první cenu se letos podělily dvě ekonomky: Mgr. Volha Audzei, M.A., Ph.D. (CERGE – EI), a Ing. Hana Lipovská (Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy univerzity). Cena je dotována pořadatelem částkou 200 000 Kč na další výzkum, kterou si výherkyně rozdělí. Jedná se o bienále.

Podrobné informace...

Program a pozvánka

PDF program a pozvánka, 5.2 MB

 

Partneři

Generální partneři:

 

  Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group      Colosseum

 

Partneři:

           Burza cenných papírů Praha    

         

Medialní partneři:

Lidové noviny      MF DNES        iDnes.cz   

Bankovnictví     finance.cz   

(c) 2007-2019 Vysoká škola finanční a správní, a.s., Estonská 500, Praha 10, 101 00 administrace