Společenství škol:
Mateřská škola
Základní škola
Gymnázium
Střední odborná škola
Univerzita
Kurzy
30 let ekonomického
vývoje v České republice
Vědecká konference spojená s vyhlášením vítězů
7. ročníku soutěže o Cenu prof. Františka Vencovského
 

Ročník 2007

Konference nové výzvy pro ekonomii v globalizujícím se světě

Téma konference vycházelo z potřeby vytvořit platformu pro odbornou diskuzi k ekonomickým problémům současného světa a jejich interpretaci ekonomickou teorií. Cílem konference bylo prezentovat názory předních domácích a zahraničních ekonomů na významné problémy ekonomického života a zmapovat možné oblasti, jimiž by se měl ubírat ekonomický výzkum.

Odborný garant konference:
doc. Ing. Bojka Hamerníková, CSc.

Místo konání konference:
Senovážné náměstí 30, kongresové centrum ČNB

Datum konání konference:
16. 11. 2007

PDF Program konference, 648 kB

 

Z průběhu konference

Na konferenci byly vyhlášeny výsledky prvního ročníku soutěže pro mladé talentované ekonomy o „Cenu prof. F. Vencovského“, kterou pořádá Vysoká škola finanční a správní. 

O první místo za původní teoretické ekonomické stati se podělili: PhDr. Adam Geršl, Ph.D. s prací „Tři nepřímé efekty přímých zahraničních investic: evidence z České republiky“ a Ing. Filip Novotný se statí na téma „Přizpůsobovací role měnového kurzu v prostředí nedokonalé konkurence: na příkladu České republiky“. Vítězové se rozdělili o hlavní cenu 200.000,- Kč, kterou do soutěže vložil pořadatel celé akce Vysoká škola finanční a správní.

O další místa se podělili Ing. David Prušvic s prací “Interakce měnové a fiskální politiky v malé otevřené ekonomice v systému s autonomní měnovou politikou a fiskálním pravidlem”, Mgr. Roman Horváth, M. A., Ph.D. s prací “Časově proměnlivá politicky neutrální sazba v reálném čase: Predikuje budoucí inflaci?” a Mgr., Ing. Petr Jakubík, Ph.D. s prací “Kreditní riziko a stresové testování českého bankovního sektoru”.

  

prof. Sam PeltzmanNa konferenci vystoupil i významný americký ekonom prof. Sam Peltzman, z The University of Chicago, klasik teorie regulace.


fOTOGRAFIE

zde naleznete fotogalerii z konference 16. 11. 2007

 

partneři konference:

 

 

(c) 2007-2019 Vysoká škola finanční a správní, a.s., Estonská 500, Praha 10, 101 00 administrace