Společenství škol:
Mateřská škola
Základní škola
Gymnázium
Střední odborná škola
Univerzita
Kurzy
30 let ekonomického
vývoje v České republice
Vědecká konference spojená s vyhlášením vítězů
7. ročníku soutěže o Cenu prof. Františka Vencovského
 

Ročník 2013

Evropská ekonomika a její perspektivy byly hlavním tématem vědecké konference, kterou dne 22. listopadu 2013 pořádala Vysoká škola finanční a správní při příležitosti již čtvrtého běhu soutěže o Cenu prof. Vencovského pro mladé ekonomy do 35 let. Na konferenci vystoupil s hlavním referátem prof. Václav Klaus, který posléze řídil i panelovou diskusi. V té vedle něj vystoupili Miroslav Singer (guvernér ČNB), Petr Zahradník (hlavní analytik Conseq) a Martin Tlapa (náměstek státního tajemníka pro evropské záležitosti). Diskuse se vedle perspektiv evropské ekonomiky zaměřila i na postavení jednotlivých národních ekonomik a budoucnost eura.

Profesor Klaus ve svém referátu zdůraznil, že dochází k dlouhodobému postupnému zhoršování ekonomického postavení jednotlivých zemí Evropské unie, k čemuž dále výrazně přispěl vznik a fungování eurozóny. V této souvislosti hovořil o ztracené dekádě ve vývoji Evropy.

Konference se konala pod záštitou guvernéra ČNB Miroslava Singera.

Referát Václava Klause na konferenci 

 

CENA PROF. FRANTIŠKA VENCOVSKÉHO

Konference vždy tematicky kopíruje zaměření soutěže, ve které se letos mladí výzkumníci soustředili právě na evropskou ekonomiku v její perspektivě, a to se zacílením na oblast měnové a finanční teorie, finanční trhy a jejich stabilitu a na hospodářskou a sociální politiku.

První místo (již potřetí v historii soutěže) obsadily dvě práce, cena ve výši 200.000 Kč, kterou věnuje vítězi pořadatel Vysoká škola finanční a správní, bude tedy i tentokrát rozdělena, a to mezi tyto práce:

Job Market Polarization and Employment Protection in Europe (Polarizace trhu práce a ochrana zaměstnanosti v Evropě), autorkou práce je Mgr. Barbara Pertold-Gebicka, M.A., Ph.D. (Institut ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy)
a
Linkages Between the Financial and Real Sectors Across Interest Rate Regimes: The Case of the Czech Republic (Vazby mezi finančním a reálným sektorem v různých režimech úrokových sazeb: případ České republiky), autorem práce je Ing. Tomáš Konečný, M.A. et M.A., Ph.D. (Česká národní banka).

Poprvé v historii soutěže obsadila první místo žena. Letošní ročník má ještě jeden primát. Je to poprvé, kdy jako hlavní řečník vystoupil český ekonom.

Do soutěže letos bylo přihlášeno 13 prací a podle člena nominačního výboru Jana Fraita (ČNB) dosahovala většina z nich vysokých kvalit. Oceněno bylo pět prací, které se zaměřovaly na následující tematiky: trh práce, dopady zdanění, cenová konvergence, propojení reálného a finančního sektoru a systémové riziko a dluhové krize. Soutěž je vyhlašována jako bienále, příští vyhlášení se tedy bude konat v roce 2015.

Prezentace vítězů:

MS PowerPoint Vyhodnocení soutěže, 276 kB

PDF Tomáš Klinger, 2.5 MB

MS PowerPoint Tomáš Konečný, 682 kB

PDF Barbara Pertold-Gebicka, 349 kB

PDF Jan Zapal, 217 kB

PDF Václav Žďárek, 610 kB

 

KONFERENCI POŘÁDALA

Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., Estonská 500, 101 00 Praha 10, www.vsfs.cz,
210 088 859

Pozvánka a program

PDF program, 835 kB

Partneři

Generální partneři:

 

    Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group      

 

Partneři:

 Unie společností finančního zprostředkování a poradenství                    

 

 

Medialní partneři:

                    

 

(c) 2007-2019 Vysoká škola finanční a správní, a.s., Estonská 500, Praha 10, 101 00 administrace