section

Disciplinární komise

Předseda

doc. Mgr. Ondřej Roubal, Ph.D.

Členové

doc. JUDr. Markéta Brunová, Ph.D., LL.M.
Lukáš Paták
Anna-Marie Rathouská

Náhradní členové

Natálie Emma Forejtová
Nikol Pantůčková
JUDr. Mgr. Tomislav Potocký, Ph.D.
JUDr. Zdeněk Sadílek, Ph.D.