section

LETNÍ SEMESTR 2021/2022

Ukončení

Za každý semestr získá student osvědčení z přednášek, u kterých má více než 50% účast. Osvědčení se slavnostně předává za účasti zástupců VŠFS na posledním setkání v daném semestru. O přesném termínu a místě budete informováni na výuce a prostřednictvím nástěnky. Pokud dojde k mimořádné změně výuky těsně před termínem výuky, budete informováni telefonicky příp. e-mailem.

Nabízené přednášky

V letním semestru 2021/2022 se uskuteční tyto přednášky:

PŘÍRODA (8 vyučovacích hodin)

Houby a jejich léčivé účinky pod vedením PaedDr. Jiřího Rotha.

 • Význam hub v přírodě a jejich léčivé účinky
 • Význam hub v přírodě a obsahové látky
 • Houby mikroskopické (plísně, kvasinky, sněti a rzi)
 • Historie léčení houbami a pěstování hub
 • Houby makroskopické
 • Jedovatí dvojníci
 • Houby léčivé
 • Gastronomické využití hub

BEZPEČNOST (8 vyučovacích hodin)

Přednášky na téma Bezpečnostní rizika pro seniory se ujmou zkušení lektoři z asociace Záchranný kruh.

 • Bezpečnostní rizika pro seniory
 • Rizika trestných činností páchaných na seniorech
 • Jak se zachovat v rizikových situacích
 • Poskytování 1. pomoci v dalších oblastech rizik

MARKETING (8 vyučovacích hodin)

Od Guttenberga k Zuckerbegovi aneb jak jsme přestali umět psát a Princip iracionality v dějinách myšlení aneb člověk v zajetí kognitivní snadnosti. Přednášku povede PhDr. Marek Matějka.

 • Od Guttenberga k Zuckerbegovi aneb jak jsme přestali umět psát
  • Vývoj médií ve vztahu k šíření vzdělanosti
  • Pasivní vs. TV interaktivní princip komunikace
 • Princip iracionality v dějinách myšlení aneb člověk v zajetí kognitivní snadnosti
  • Prolínání obou principů myšlení ve vazbě na společenskou situaci dané doby a místa
  • Primární vs. sekundární proces myšlení, kognitivní snadnost coby hybatel dějinných procesů

Přihláška

PDF přihláška, 842 kB

Harmonogram přednášek

Název přednášky Den v týdnu Termín konání
Význam hub v přírodě a jejich léčivé účinky středa 9. 3. 2022 a 27. 4. 2022
Od Guttenberga k Zuckerbegovi aneb jak jsme přestali umět psát středa 2. 3. 2022 a 23. 3. 2022
Bezpečnostní rizika pro seniory úterý          5. 4. 2022 a 19. 4. 2022

 

Podmínky přijetí

 • Podmínkou přijetí je řádně vyplněná a včas podaná přihláška ke studiu pro daný semestr a zaplacené kurzovné. Vyplněnou přihlášku odevzdejte spolu s platbou do 23. 02. 2022 na pokladnu studijního střediska Vysoké školy finanční a správní Karlovy Vary.
 • Při úhradě kurzovného bankovním převodem zašlete přihlášku elektronicky na e-mail: lucie.kovarikova@vsfs.cz

Úhrada kurzovného pro akademický rok 2021

Cena 3 tematických přednášek, v celkové délce 24 vyučovacích hodin, činí 600 Kč.

Místo konání

Vysoká škola finanční a správní, a. s. – studijní středisko Karlovy Vary
T. G. Masaryka 541/3, Karlovy Vary 360 01
Učebna č. KV 310

on-line mapa

Úhrada kurzovného

Každý účastník je povinen před zahájením provést řádnou úhradu. Bez předchozí úhrady nebude účastníkovi umožněna účast na kurzu.

Způsoby úhrady jsou:

 1. Hotově - na pokladně Vysoké školy finanční a správní, a. s., studijní středisko Karlovy Vary, T. G. Masaryka 541/3, 360 01, panu Bc. Radkovi Trousilovi
  Otevírací hodiny pokladny:
  PO-PÁ 9:00 – 11:00 hodin, 13:00 – 15:00 hodin.
  V případě hotovostní platby účastník obdrží na požádání zjednodušený daňový doklad.

 2. Bankovním převodem – na účet č. 500233003/0300, variabilní symbol je 5366. Ve zprávě pro příjemce prosím uveďte celé jméno účastníka kurzu. Daňový doklad – faktura bude vystavena klientům po úhradě kurzu a zaslána e-mailem, popř. osobně předána na kurzu.

Kontaktní osoba

Ing. Lucie Kovaříková
e-mail: lucie.kovarikova@vsfs.cz
tel: +420 770 165 008,  255 785 726

Archiv

Zimní semestr 2021/2022

Zimní semestr 2020/2021

Letní semestr 2019/2020

Zimní semestr 2019/2020