section

Nové trendy v marketingu 2022 - webinář

ENGLISH VERSION

TERMÍN KONÁNÍ 4. 5. 2022     10:00 – 14:00 h
ONLINE PLATFORMA MS TEAMS
POŘADATEL Katedra marketingové komunikace VŠFS
ODBORNÍ GARANTI

doc. Ing. Aleš Hes, CSc. – VŠFS Praha
PhDr. Ladislava Knihová, MBA – VŠFS Praha

JEDNACÍ JAZYKY čeština / slovenština / angličtina
VLOŽNÉ účast na webináři je zdarma

Teze webináře

  • Vlivy nových trendů marketingové komunikace na současnou moderní společnost. 
  • Změny chování spotřebitelů, výrobců i obchodníků z pohledu vlivu moderních nástrojů marketingové komunikace. 
  • Společenské, mediální, ekonomické, právní a produkční důsledky využívání marketingu a jeho nástrojů.
  • Inovace a nové trendy v marketingové komunikaci. 
  • Dynamický vývoj technologií nachází v marketingu dříve nepředstavitelné uplatnění a činí z něj exaktní společensko-vědní disciplínu. 
  • Moderní aplikace umožňují získávat přesná data v reálném čase a díky jejich správné interpretaci marketéři dokáží efektivně ovlivňovat směřování probíhajících kampaní.

Rámcový program

10:00 - 14:00  

Prezentace účastníků
Na plenárním jednání přislíbila vystoupit řada významných osobností zabývajících se marketingem a médii.

Moderují: doc. Ing. Aleš Hes, CSc.
PhDr. Ladislava Knihová, MBA

Důležité termíny a pokyny pro autory

Zaslání přihlášky na webinář nejpozději do 27.04.2022
Anotace příspěvku (max. 150 slov) nejpozději do 27.04.2022
Zaslání celého textu příspěvku nejpozději do 13.05.2022


PDF Pokyny pro autory, 235 kB

Přihláška

Na webinář se můžete přihlásit na emailu lenka.pokorna@vsfs.cz

Kontakty

ales.hes@mail.vsfs.cz (CZE)
knihova@educationonline.cz (ENG)

Vysoká škola finanční a správní v Praze
Fakulta ekonomických studií
Katedra marketingové komunikace
Estonská 500, 101 00 Praha 10 - Vršovice, Česká republika
Tel: +420 728 407 500 (doc. Hes – CZE)
Tel: +420 602 328 087 (Dr. Knihová – ENG)